LSU | LSU i Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén

LSU i Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén

Under perioden 2015-2020 har LSU en ledamot i Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén (EESK). Kommittén är ett rådgivande organ inom EU  som kommenterar lagförslag utifrån civilsamhällets perspektiv. LSU:s representant är Imse Spragg Nilsson.

 

Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén

Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén (EESK) är en rådgivande EU-institution som samlar arbetsgivare, arbetstagare och övriga intresseorganisationer och kommenterar EU:s lagförslag utifrån det civila samhällets perspektiv. Kommittén har tre huvuduppgifter

– Att se till att EU:s politik återspeglar den verkliga ekonomiska, sociala och samhälleliga situationen.

– Att bygga upp ett EU som kännetecknas av ökat medborgardeltagande genom civilsamhället.

– Att slå vakt om EU:s värden och främja det civila samhällets organisationer i hela världen.

 

EESK har möjlighet att tycka till om lagförslag som parlamentet, kommissionen eller rådet lägger fram, antingen genom att någon av de övriga institutionerna ber om kommitténs åsikt eller på eget initiativ. Kommittén involverar också det övriga civilsamhället i processerna genom bland annat hearings, konferenser och genom att stötta medborgarförslag.

 

Kommittén arbetar med ungas rättigheter och makt på samma sätt som de gör med andra politikområden – genom exempelvis kommentarer på lagförslag. Unga perspektiv ska säkras genom att det unga civilsamhället får mandat i kommittén på samma villkor som det övriga civilsamhället. Under mandatperioden 2015-2020 finns det två ordinarie representanter från paraplyorganisationer för ungdomsrörelser i EESK, varav en är LSU:s representant. Arbetet med frågor som rör unga ligger under sektionen för sysselsättning, sociala frågor och medborgarna.

 

Ledamöterna

Kommittén har 353 ledamöter från EU:s 28 medlemsstater. Sverige representeras av 12 ledamöter, varav fyra är från arbetsgivarorganisationer, fyra från arbetstagarorganisationer och fyra från övriga intresseorganisationer. Ledamöterna utses av regeringen och sitter i kommittén under en femårig mandatperiod. Mandatperioden 2015-2020 är första gången LSU sitter i kommittén. Under denna period kommer Imse Spragg Nilsson från Scouterna att vara ordinarie ledamot. imse har tidigare suttit i LSU:s styrelse med Europaansvar, samt representerat LSU i olika europeiska sammanhang.

 

Kontakt

Imse Spragg Nilsson
imse.spraggnilsson(a)lsu.se

 

Maja Stojanovska, LSU:s kansli
maja.stojanovska(a)lsu.se
070 271 40 99

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2018 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes