LSU | 10 snabba tips – såhär är du medlem i LSU

10 snabba tips – såhär är du medlem i LSU

LSU är inte starkare än de ungdomsorganisationerna vi samlar. Vårt uppdrag är att stärka ungas föreningsliv i Sverige och i världen. Verksamheten LSU bedriver ska (enligt LSU:s strategi 2014 och framåt) syfta till att göra ungdomsorganisationerna till starkare samhällsaktörer som spelar roll i fler ungas liv och att samhällets bild av ungdomsorganisationer och ungas engagemang ska bli rättvisande. Det är ett stort, viktigt och svårt uppdrag.

LSU kan göra mycket men för att vi ska kunna uppnå förändring behöver vi göra det tillsammans. Det är också viktigt att ungdomsorganisationerna drar nytta av sitt medlemskap i LSU. Det gör LSU starkare och stärker i sin tur ungdomsorganisationerna. Men det kan vara svårt att veta var en ska börja. Därför har vi satt samman denna enkla tiopunktslista som hjälper din organisation att få ut så mycket som möjligt av ert medlemskap.

 

1. Skriv upp er styrelse och ert kansli på LSU:s nyhetsbrev!

Det kommer ut varje torsdag och där får ni koll på vad som händer i hela ungdomsrörelsen, men ger också tips om finansiering och spännande kurser att gå hos LSU och andra. Ett enkelt sätt att se till att personer på kansliet och i styrelsen blir tryggare i sina roller och får inspiration i sitt arbete.

2. Bjud in LSU-representanter till er styrelse, årsmöte, distriktskonferens eller aktivisthelg!

Vi pratar gärna om vad LSU gör, hur ni kan engagera er i och dra nytta av LSU och diskuterar också gärna de frågor som är aktuella i er organisation.

3. Nominera kandidater till LSU:s uppdrag i Norden, Europa eller FN!

Varje år lyser vi ut spännande representantuppdrag till FN:s generalförsamling, EU:s ungdomspolitiska konferenser och Nordiska barn- och ungdomskommittén. Representanterna företräder Sverige, LSU och sin egen organisation och har möjlighet att både påverka politiken utanför Sveriges gränser och lära sig hur strukturerna fungerar. Det är bara medlemsorganisationer i LSU som kan nominera till uppdragen.

4. Skicka er ordförande och generalsekreterare/kanslichef till LSU:s nätverk!

I nätverket får du lära känna nya personer i liknande uppdrag som du själv och en löpande kompetensutveckling inom olika områden. Vi drar igång varje höst och träffas en gång i månaden. Nätverken är mycket uppskattade och söktrycket till platserna är stort.

5. Håll koll på viktiga processer med LSU!

LSU är ofta inkopplade i större utredningar eller diskussioner inom olika myndigheter eller departement. Genom LSU kan medlemsorganisationerna påverka viktiga processer och få vägarna in till beslutsfattare. Ett aktuellt exempel är regeringens utredning om placeringCentrerad placering (undantagsfall) civilsamhällets självständighet där vi står i nära kontakt med utredaren för att föra in ungdomsorganisationernas perspektiv. Är du nyfiken på om LSU är involverad i en politisk process så håll utkik i nyhetsbreven eller hör av dig till ordföranden/kansliet.

6. Nominera personer till LSU:s styrelse!

Vi väljer styrelse på representantskapet i november varje udda år (mandatet är tvåårigt). Medlemsorganisationerna kan nominera personer till uppdragen och på så vis kan ni påverka vad LSU gör och inriktningen i ungdomspolitiken.

7. Stärk era ledare genom LSU:s kurser, seminarier och konferenser!

Vi har allt ifrån grundläggande kurser i projektledning eller kommunikation, till spetsutbildningar i strategisk finansiering och webbaserade utbildningar i påverkansarbete och mentorskapsprogram. Allt är billigt eller gratis för medlemmarna och utgår ifrån ungdomsorganisationernas utmaningar och behov.

8. Skicka era medlemmar på internationella konferenser!

Tillsammans med våra globala partners kan ni skicka deltagare och lära känna ungdomsrörelser i andra delar av världen.

9. Anslut er till vårt billiga-resor-avtal!

LSU har ett avtal med SJ som ger medlemsorganisationerna billigare resor. Bra för den organisation som reser mycket! Läs mer på hemsidan eller hör av er till kansliet om ni är intresserade.

10. Få stöd i kontakt med bidragsgivare och beslutsfattare!

Om ni har problem i er kontakt med bidragsgivare eller svårt att få kontakt med beslutsfattare så hör av er till LSU. Vi kanske kan hjälpa till eller känner någon som känner någon som kan hjälpa till.

 

Allt detta är sätt som LSU stärker ungdomsorganisationerna på. Genom LSU får ni en viktig supporter i allt ni gör. Vi gör allt för att ungdomsorganisationerna ska bli starkare och värderas högre i samhället. För att vi ska kunna göra det behöver vi många medlemmar. De enda krav vi har är att ni betalar in en medlemsavgift och skickar er årsredovisning till oss. Då kan LSU bli bättre på att stötta våra medlemmar och berätta vad ungdomsorganisationerna gör och vilken betydelse det har.

 

Hoppas vi ses och hörs i LSU!

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2018 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes