LSU | ASYL- & MIGRATIONSPROJEKTET

ASYL- & MIGRATIONSPROJEKTET

Under 2016 har LSU kickat igång ett samordningsprojekt (asyl- och migrationsprojektet) som syftar till att

  • Stärka de ungdomsorganisationer som arbetar eller vill arbeta med mottagande och/eller stöd till asylsökande och unga nyanlända barn och unga
  • Öka kunskapen hos företrädare för det offentliga och andra om ungdomsorganisationernas arbete med mottagande och stöd till asylsökande och unga nyanlända
  • Verka för att fler asylsökande och unga nyanlända barn och unga får kunskap om och verktyg för att organisera sig

 

Asylpolitisk ståndpunkt
Nu finns LSUs asylpolitiska ståndpunkt nedskriven och i tryck! Vi anser bland annat att familjeåterförening ska möjliggöras för alla barn oavsett skyddsgrund, att permanenta uppehållstillstånd ska återinföras som huvudregel för barn och att lagliga vägar ska skapas för människor att ta sig till Europa. Läs mer om LSUs asylpolitiska ståndpunkt här.

Asylpodden
LSU har startat Asylpodden! I podcasten synliggör vi ungdomsorganisationers arbete med unga nyanlända och asylsökande. Podden hade premiär 29 september. Och än så länge har två avsnitt släppts. I det första träffar vi Omid Mahmoudi som är grundare till Ensamkommandes förbund och nu också ordförande för Ensamkommandes riksförbund. I det andra avsnittet har vi Frank Berglund, ordförande RFSL Ungdom och Jorge Maria Londono, ordförande Rädda Barnens Ungdomsförbund på besök. Lyssna på podden här.

 

Asyl- och migrationsnätverk
Inom ramen för projektet har asyl- och migrationsnätverk startat i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå och digitalt på Facebook. Träffar anordnas vanligtvis en gång i månaden, nätverket bestämmer tillsammans vad de ska göra under träffarna.


Arvsfondsträff
Två gånger under året har vi arrangerat arvsfondsträffar. På träffarna får organisationer träffa representanter från Arvsfonden. Dessa har berättat om nyanländasatningsen vars mål är att finansiera minst 150 nya projekt under 2016-2017. Efteråt har det funnits tid att pitcha idéer som organisation har, fika, spåna på nya idéer och utveckla samarbeten med andra organisationer.

 

Greenhouse
Projektet arbetar även tillsammans med Ensamkommandes Förbund inom konceptet Greenhouse med syfte att stärka deras organisatoriska och ekonomiska stabilitet

. Greenhouse är en stödprocess för etableringsmedlemmar i LSU med målsättning att de ska bli nå upp till kraven för fullvärdigt medlemskap. Förhoppningen med arbetet inom Greenhouse med Ensamkommandes Förbund är att de ska kunna bli fullvärdiga medlemmar i LSU till årsmötet 2017.

 

LSU Forum
I juni arrangerades LSUs årliga ungdomspolitiska konferens, LSU Forum. I år var temat ungdomsorganisationer och flyktingmottagande. Runt 100 personer anmälde sig till konferensen som   bland annat bjöd på Röda Korsets Ungdomsförbund rollsspel På Flykt, panelsamtal med de partipolitiska ungdomsförbunden, besök från Ensamkommandes Förbund Stockholm och samtal med ungdomsminister Aida Hadžialić.

 

Kontaktlista
Inom projektet har en kontaktlista tagits fram med information om och kontaktuppgifter till organisationer som arbetar politiskt och/eller praktiskt med unga nyanlända och asylsökande och/eller med asyl- och migrationsfrågor. Kontaktlistan ska spridas till departement och kommuner så att de blir medvetna om vad som görs inom ungdomsrörelsen för/med unga asylsökande och nyanlända och vem de ska kontakta vid behov.

 

Kunskapsbank
I kunskapsbanken har vi listat publikationer från Sverige såväl som globalt som berör bland annat flyktingsituationen och civilsamhällets roll i flyktingmottagande.

 

Utbildning
Inom ramen för LSUs utbildningprogram Metodo ordnar vi utbildningar i asylrätt. Deltagarna får en genomgång av de olika grunderna för uppehållstillstånd. Fokus ligger på den svenska utlänningslagen och den tillfälliga lagen som började gälla i somras. Deltagarna får en överblick av asylprocessen i Sverige, inklusive ”Dublin-processen”, förvarstagning, åldersbedömning och verkställighetshinder. Utbildningen avslutas med en genomgång av vilka rättigheter asylsökande, papperslösa och personer med uppehållstillstånd har i Sverige.
Onlineföreläsning
Efter önskemål har vi nu tagit fram en kortare online-föreläsning i asylrätt. Föreläsningen är på 28 minuter och går igenom statistik på global-, EU- och svensk-nivå såväl som skyddsgrunder, asylprocessen, medicinsk åldersbedömning, förvar och rättigheter. Genom föreläsningen kan personer som arbetar med unga nyanlända och asylsökande samt andra som är intresserade få en grundläggande kunskap om regelverket som styr området. Informationen till föreläsningen har tagits från LSUs handledning för organisationer som vi starta verksamheter med unga nyanlända och asylsökande (kapitel 2). Kolla in onlineföreläsningen här.

 

Ungdomsrörelsen i siffror
LSUs årliga rapport Ungdomsrörelsen i Siffror syftar till att samla information och statistik som rör ungdomsrörelsen. I årets rapport beskriver LSU ungdomsorganisationernas förutsättningar, med fokus på statsbidraget till barn- och ungdomsorganisationer. Den andra delen av rapporten har varje år ett särkilt tema, i år är temat ”ungdomsrörelsens arbete med asylsökande och unga nyanlända”. Den innehåller flera exempel på verksamheter och initiativ inom ungdomsrörelsen. Rapporten kan du läsa här.

 

Rapportsläpp
Ungdomsrörelsen i siffror släpptes i oktober på ett frukostseminarium i Stockholm. Under seminariet presenterades rapporten och ett samtal hölls mellan tre organisationer vars arbete lyftes fram i rapporten; Tamam, Sverok och Sveriges Dövas Ungdomsförbund.


Match-making
För att komplettera rapportsläppet matchar vi ihop riksdagsledamöter från olika valkretsar med olika lokala organisationer som nämns i rapporten. Planen är att ett möte mellan beslutsfattare och organisation ska ske med syfte att skapa en dialog om bland annat unga nyanländas och asylsökandes situation i Sverige och ungdomsrörelsens roll i mottagandet och integrationsprocessen.

 

Handledning
Handledningen är främst till för organisationer som önskar starta upp aktiviteter med fokus på asylsökande och nyanlända barn och unga. Den innehåller bland annat statistik om flyktingsituationen och information om ämnen som grunder för uppehållstillstånd, asylprocessen och rättigheter för asylsökande, nyanlända och papperslösa. Dessutom rymmer handledningen även tips och råd från organisationer med erfarenhet av att skapa aktiviteter med/för asylsökande och nyanlända barn och unga, vägledning för hur ni kan arbeta inkluderande, en lista på stiftelser att söka och mycket mer. Handledningen kan du läsa här.

 

Kontakt
Anders Lindell
anders.lindell@lsu.se

0760-062994

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2018 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes