LSU | Asyl- och migrationsnätverk

Asyl- och migrationsnätverk

LSU startar nätverk för asyl- och migrationsfrågor för dig som arbetar med politik som rör asyl och migration eller verksamhet av och för nyanlända och asylsökande barn och unga. I nätverket kommer du få träffa andra som arbetar med liknande verksamhet, utbyta erfarenheter, hitta samarbeten och fördjupa dig inom olika teman som bestäms tillsammans i gruppen. Förutom detta nätverk i Malmö finns även ett nationellt nätverk som håller till i Stockholm och två till lokala i Göteborg och Umeå. Nätverken är öppna för anmälan under hela året, så fler deltagare kan tillkomma under tiden för nätverket. Nätverken träffas i respektive stad ungefär en gång per månad. Exakt tid, datum och aktiviteter bestämmer gruppen tillsammans.
Nätverken är en del av LSUs samordningsprojekt (asyl- och migrationsprojekt) med syfte att stärka, samordna och synliggöra ungdomsorganisationernas arbete med unga nyanlända och asylsökande och att stärka unga nyanlända och asylsökandes egen organisering. Under 2016 kommer LSU ordna flera aktiviteter med fokus på ungdomsorganisationer och flyktingmottagande genom projektet.

 

Malmö
Stockholm
Göteborg
Umeå
Digitalt

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2018 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes