Asylpodden Global

16 december 2016

I tredje avsnittet av Asylpodden möter vi Kenneth Ruto Director på organisationen North Rift Theatre Ambassadors och Sharon Kogsey från samma organisation. North Rift Theatre Ambassadors är en kenyansk ungdomsorganisation, medlem i LSU:s Partnerorganisation Youth Alive! Kenya, som sedan 2008 har arbetar för unga asylsökandes rättigheter i Kenya. En tredjedel av organisations medlemmar är asylsökande och deras arbete sträcker sig från ett direkt arbeta med att se till att asylsökandes grundläggande rättigheter uppfylls till att bedriva ett påverkansarbete lokalt så väl som nationellt. I samtalet kommer det upp många utmaningar som återfinns även i Sverige i dessa frågor.

Asylpodden del 3.

Produktion, Ella Coogan, Tomas Hultman och Ella Petrini

 

Asylpodden är LSU:s podcast som startades som en del av vårt samordningsprojekt (Asyl- och migrationsprojektet) där vi synliggör och stöttar ungdomsorganisationers arbete med unga asylsökande och nyanlända. I podcasten träffar vi olika ungdomsorganisationer för att höra mer om deras arbete med unga asylsökande och nyanlända. Vi får ta del av allt från organisationernas praktiska verksamhet till representanters politiska tankar och idéer om dagens situation.

 

Du hittar alla avsnitt här på lsu.se under ”Politik & påverkan”, ”Asyl- & migrationsprojektet”. (lsu.se/asylpodden/)

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2018 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes