LSU | Asylpodden, LSU

Asylpodden, LSU

Det här är LSU:s podcast Asylpodden som är en del av vårt samordningsprojekt (Asyl- och migrationsprojektet) där vi synliggör och stöttar ungdomsorganisationers arbete med unga asylsökande och nyanlända. I podcasten träffar vi olika ungdomsorganisationer för att höra mer om deras arbete med unga asylsökande och nyanlända. Vi får ta del av allt från organisationernas praktiska verksamhet till representanters politiska tankar och idéer om dagens situation.

 

I tredje avsnittet av Asylpodden möter vi Kenneth Ruto Director på organisationen North Rift Theatre Ambassadors och Sharon Kogsey från samma organisation. North Rift Theatre Ambassadors är en kenyansk ungdomsorganisation, medlem i LSU:s Partnerorganisation Youth Alive! Kenya, som sedan 2008 har arbetar för unga asylsökandes rättigheter i Kenya. En tredjedel av organisations medlemmar är asylsökande och deras arbete sträcker sig från ett direkt arbeta med att se till att asylsökandes grundläggande rättigheter uppfylls till att bedriva ett påverkansarbete lokalt så väl som nationellt. I samtalet kommer det upp många utmaningar som återfinns även i Sverige i dessa frågor.

 

Asylpodden del 3. Youth Alive! Kenya.

Produktion, Ella Coogan, Tomas Hultman och Ella Petrini

 
 

Asylpodden avsnitt 2, webb bild

I det andra avsnittet träffar vi Jorge Maria Londoño, ordförande för Rädda barnens ungdomsförbund och Frank Berglund, ordförande för RFSL Ungdom för att prata om deras arbete med unga asylsökande. Frank berättar om RFSL Ungdoms nystartade projekt Newcomers youth som riktar sig till nyanlända hbtq-ungdomar och Jorge Maria delar med sig av Rädda barnens ungdomsförbund långa erfarenhet av att möta barn och unga asylsökande längst hela flyktvägen. Tillsammans pratar vi om mobilisering i det unga civilsamhället, om den nya tillfälliga lagen och hur det unga civilsamhället påverkas av att fler unga personer utvisas.

 

Asylpodden avsnitt 2: Tune in!

Produktion: Ella Coogan

 
 

asylpodden_del1_web_banner_
I första avsnittet träffar vi Omid Mahmoudi som är grundare till Ensamkommandes förbund och nu också ordförande för Ensamkommandes riksförbund. Omid berättar om sin flykt från Afghanistan, hur det var att möta Sverige och känslan av att gå igenom en asylprocess. Han berättar också om ensamkommande ungdomars organisering, vad ungdomsorganisationer bör tänka på när de vill arbeta med frågor som rör asyl och ger även verktyg för att möta unga nyanländas behov när de välkomnas in i det unga civilsamhället.

 

Vad innebär den nya lagen för Ensamkommandes förbunds medlemmar? Hur kan ungdomsorganisationer stötta ensamkommandes egen organisering? Vilka politiska reformer behövs för att nyanlända unga ska kunna finna en trygghet i Sverige?

 

Så, här är den äntligen. Första delen av LSU:s Asylpodden.

Produktion: Ella Coogan

 

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2018 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes