LSU | Digitalt asyl- och migrationsnätverk

Digitalt asyl- och migrationsnätverk

LSUs asyl- och migrationsnätverk finns nu inte bara i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå utan även digitalt! Det digitala nätverket finns på Facebook och är till för alla i ungdomsrörelsen som vill diskutera flyktingpolitik, utbyta tips, smida gemensamma planer, samordna sitt arbete med asylsökande eller lära sig mer om ämnet. Klicka här eller sök på ”LSUs asyl-och migrationsnätverk” bland grupperna på Facebook.

 

Nätverken är en del av LSUs samordningsprojekt (asyl- och migrationsprojekt) med syfte att stärka, samordna och synliggöra ungdomsorganisationernas arbete med unga nyanlända och asylsökande och att stärka unga nyanlända och asylsökandes egen organisering. Under 2016 kommer LSU ordna flera aktiviteter med fokus på ungdomsorganisationer och flyktingmottagande genom projektet.

 

Kontakt

Anders Lindell

anders.lindell@lsu.se /+46 760-062994

 

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2018 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes