LSU | Europarådet

Europarådet

Europarådet, med sina 47 medlemsstater, arbetar med demokrati och mänskliga rättigheter. För ungdomar och ungdomsfrågor inom Europarådet ansvarar Direktoratet för unga och sport. Europarådet utformar riktlinjer och programför en effektiv och samhållen ungdomspolitik i medlemsstaterna, på lokal, nationell samt europeisk nivå. Man arbetar också med att ta fram kunskap och att främja erfarenhetsutbyte om ungas livssituation i Europa. Europarådet stöttar europeisk ungdomssamarbete och aktiviteter genom fonder och utbildningar för att främja ungt medborgarskap, mobilitet, mänskliga rättigheter, demokrati och kulturell mångfald.

 

Inom Europarådet arbetar man med så kallat co-management för att säkra ungdomsinflytande inom ungdomsområdet. Det innebär att representanter från ungdomsorganisationer i Europa arbetar tillsammans med regeringsrepresentanter som tillsammans tar fram rekommendationer och prioriteringar för Europarådets arbete inom ungdomsområdet. Advicory Council on Youth består av de 30 representanter från ungdomsorganisationer som deltar i co-management strukturen.

 

 

LSU:s representant i Advisory Council on Youth till Europarådet

Anja Olin Pape har av LSU och den europeiska samarbetsorganisationen European Youth Forum blivit utsedd till representant i Europarådets ungdomskommitté, Advisory Council on Youth. Anja har ett förflutet i CISV Sweden och som styrelseledamot för LSU. Hon bor i Malmö och läser vid Lunds Universitet.

 

 

Kontakt

Maja Stojanovska
maja.stojanovska(a)lsu.se
070 271 40 99

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2018 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes