LSU | European Youth Forum

European Youth Forum

European Youth Forum (YFJ) är en paraplyorganisation för 90-tal medlemsorganisationer som består av landsråd (LSU:s motsvarigheter) och internationaler (t.ex. Scouternas eller UNF:s europeiska paraplyorganisation) från hela Europa och inte endast EU:s medlemsländer.

 

YFJ har, precis som LSU, ett tudelat uppdrag, att dels öka ungas och ungdomsorganisationers deltagande i samhället och i utformningen av Europa, dels verka för att unga i Europa ska utbyta erfarenheter och idéer och ha en ska ha en ömsesidig förståelse för olikheter.

Mycket av LSU:s påverkansarbete i Europa sker genom European Youth Forum.

 

European Youth Forum har en General Assembly (GA) vartannat år. Innan GA skickas ett förslag ut om en verksamhetsplan som medlemsorganisationerna kan föreslå ändringar till. Under GA sker den slutliga överenskommelsen mellan medlemsorganisationerna om hur verksamhetsplanen ska se ut. Youth Forum leds av styrelse, en ”bureau”, som också väljs på GA.

European Youth Forums hemsida

 

Inom YFJ sammarbetar vi med de nordiska och baltiska landsråden:

  1. Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry – Allianssi (Finland)
  2. Dansk Ungdoms Fællesråd – DUF (Danmark)
  3. Eesti Noorteühenduste Liit – ENL (Estland)
  4. Lietuvos Jaunimo Organizaciju Taryba – LIJOT (Litauen)
  5. Latvijas Jaunatnes Padome – LJP (Lettland)
  6. Landsrådet for Norges barne – og ungdomsorganisasjoner – LNU (Norge)
  7. Landsamband æskulýðsfélaga – LÆF (Island)
  8. SORLAK – (Grönland)

Dessutom är vi engagerade i arbetet med Nordisk Barn och Ungdomskommitté (NordBuk) som är en kommitté under Nordiska Ministerrådet.

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2018 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes