LSU | FN-representanter 2017

FN-representanter 2017

Hanna Bergman (20) och Björn Fondén (20) har utsetts till representanter för Sveriges unga i FN 2017. De kommer att delta i de svenska regeringsdelegationerna till FN:s generalförsamling respektive FN:s högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF). Representanterna är utsedda av LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer och uppdragen sträcker sig över 2017. Ni kommer att kunna följa representanterna via representantbloggen

 

​LSU utser årligen representanter till möten och processer på FN- och EU-nivå, med syftet att öka möjligheterna för unga att genom ungdomsorganisationer vara delaktiga och ha inflytande och makt på internationella arenor. 2017 års FN-representanter är nominerade av Unga Feminister respektive Fältbiologerna.

 

Hanna Bergman, FN:s generalförsamling

Redan vid 12 års ålder började Hanna Bergman, 20, engagera sig för unga när hon valdes in i elevrådsstyrelsen på sin högstadieskola. Sedan dess har engagemanget fortsatt inom det unga civilsamhället. Bland annat i Sveriges Elevkårer, Fler Unga (där hon för närvarande är vice ordförande) och Unga Feminister. Hanna brinner för att unga ska representeras där unga diskuteras och kommer med detta som utgångspunkt arbeta för stärkta mänskliga rättigheter i FN. Hanna kommer att delta när FN:s generalförsamling möts och i uppdraget ingår bland annat att hålla ett anförande i Generalförsamlingens tredje utskott som ansvarar för frågor om mänskliga rättigheter.

– Världens unga berörs i allra högsta grad av de beslut makthavare fattar, men har i väldigt låg utsträckning själva makt över besluten. Vår gemensamma framtid står på spel och det är hög tid att det ungdomspolitiska perspektivet prioriteras och att unga är delaktiga i beslutsfattandet, med mandat att påverka. Jag är särskilt intresserad av hur arbetet för de mänskliga rättigheterna kan utvecklas och realiseras i politik, såväl globalt som nationellt och lokalt, och hur unga kan arbeta för att implementera den politiken. Jag hoppas föra tillbaka inspiration från hela världen till det svenska unga civilsamhället.

 

Björn Fondén, FN:s högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF)

Björn Fondén, 20, läser miljövetenskap och företagsekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg, och har ett outtröttligt engagemang för hållbarhetsfrågor. I Lidköping där han växte upp fanns inte mycket intresse för detta, så som 16-åring startade han sin första miljöorganisation. Sedan dess har han bland annat hunnit vara i Almedalen, undersökt textilindustrin i Bangladesh och åkt med Fältbiologerna till klimattoppmötet i Paris. Han är nu ambassadör för startupen TRINE och dessutom en mycket uppskattad föreläsare. Björn kommer att delta i FN:s högnivåforum för hållbar utveckling i New York i juli.

– Jag har en vision om en bättre värld. En jämställd värld utan fattigdom. En värld där varje människa har rätt till utbildning, där ingen ska behöva dö av svält eller krig och där oron för klimatförändringarna är ett minne blott.

Jag är övertygad om att vi är den första generationen som kan förverkliga denna vision, men jag är också övertygad om att det kommer kräva mycket hårt arbete. Dagens makthavare måste på riktigt börja inkludera unga i beslutsfattandet, och utökade samarbeten mellan civilsamhälle, politik och näringsliv måste till på såväl lokal som global nivå. Det är först när vi alla kan enas bakom denna vision som vi verkligen har chansen att skapa en mer hållbar framtid. Jag ser fram emot att ta mig an detta uppdrag och fortsätta arbetet tillsammans med er för en bättre värld!

 

 

Kontakt

 

Ella Coogan

Kommunikatör, LSU – Sveriges ungdomsorganisationer
ella.coogan@lsu.se

0734-60 56 75

Sona Rashid
Styrelseledamot 2016-2017, LSU – Sveriges ungdomsorganisationer
sona.rashid@lsu.se

 

Pressbilder hämtas från
Mynewsdesk.se Hanna Bergman (öppnas i ny flik)
Mynewsdesk.se Björn Fondén (öppnas i ny flik)
Pressmeddelandet på Mynewsdesk.se (öppnas i ny flik)

 

 

Mer info om uppdragen

FN:s Generalförsamling, (UNGA) 2017

LSU:s representant deltar under 2-3 veckor i Generalförsamlingens 72:a session i oktober 2017 i New York. I uppdraget ingår bland annat att hålla ett anförande i Generalförsamlingens tredje utskott som ansvarar för frågor om mänskliga rättigheter. Som LSU:s representant deltar du i den svenska delegationen till generalförsamlingen och arbetar nära den svenska FN-representationen i New York och Utbildningsdepartementet i Sverige. Förberedande möte med ungdomsrepresentanter från andra EU-länder arrangeras av European Youth Forum under sommaren där representanten förväntas delta.

 

FN:s arbete med hållbarhetsfrågor, (HLPF) 2017

2015 antogs Agenda 2030, FNs nya globala mål för hållbar utveckling. HLPF – FNs högnivåforum för hållbar utveckling är det forum som har till uppgift att bidra med politiskt ledarskap, vägledning och rekommendationer för hållbar utveckling samt att följa upp och utvärdera implementeringen av Agenda 2030. Som LSU:s representant ingår du i den svenska delegationen och arbetar nära svenska FN-representationen i New York och Utrikesdepartementet.

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2018 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes