FN Representanter 2018 | LSU

FN Representanter 2018

18 januari 2018

Hamza står i vänster i bild och Henrietta till höger i bild. Båda tittar rakt in i kameran. Ett svartvitt filter ligger ovanpå bilden.

Hamza Ibrahahim (25) och Henrietta Flodell (24) har utsetts till representanter för Sveriges unga i FN 2018. De kommer vara del av de svenska regeringsdelegationerna till FN:s Generalförsamlingen, respektive FN:s högnivåforum för hållbar utveckling. Hamza och Henrietta är utsedda av LSU:s styrelse och uppdraget sträcker sig mellan februari 2018-2019. Följ deras uppdrag på representantbloggen och genom LSU på social media.

 

LSU utser varje år representanter till möten och processer på FN- och EU-nivå, som syftar att förbättra möjligheterna för unga att vara delaktiga och ha inflytande på internationella arenor och frågor. Representanterna för 2018 är nominerade av Ensamkommandesförbund respektive Saco-Studentråd.

 

Hamza Ibrahim, FN:s Generalförsamling

Hamza Ibrahim studerar just nu Politices kandidatprogram i Lund universitet och har länge arbetat för unga ensamkommandes rättigheter och sitter i styrelsen för Ensamkommandesförbund, där han tidigare också var ordförande. Hamza besitter en djup kunskap om förutsättningar för ungdomsrörelsen i Sverige och situationen för ungas rättigheter globalt.

 

”Jag som person är mångsysslare som brinna för ett tillgängligt, rättvist och jämlikt samhälle. Jag brinner för att göra skillnad och engagera mig i internationella frågor och vill bidra mina åsikter till en bättre värld där alla har lika villkor.”

 

Henrietta Flodell, FN:s högnivåforum för hållbar utveckling

Henrietta Flodell kommer från Saco studentråd och har under sin studietid drivit nationella och internationella påverkansprojekt för att främja ungas förutsättningar på arbetsmarknaden och i studier. Som Sveriges ungdomsrepresentant till FN med fokus på hållbar utveckling kommer Henrietta representera den svenska ungdomsrörelsens röst vid högnivåforumet HLPF i New York i juli. Henrietta är 24 år, har precis tagit sin kandidatexamen i statsvetenskap från Lunds Universitet och kommer från Göteborg.

 ”Agenda 2030 och de sjutton hållbara utvecklingsmålen är en vision om ett framtida hållbart samhälle. Vi unga utgör hälften av jordens befolkning och vi måste inkluderas i arbetet med att göra denna vision till verklighet. Jag ser fram emot att stå upp för denna övertygelse och höja rösten å den svenska ungdomsrörelsens vägnar. Vår framtid ska vara hållbar i alla ordets dimensioner – ekologisk, ekonomisk och social!

 

Vill din organisation träffa någon av dem och diskutera FN, mänskliga rättigheter, eller klimat- och miljöfrågor utifrån det ni jobbar med?  Ta kontakt!
Henrietta.flodell@lsu.se och hamza.ibrahim@lsu.se

 

Kontakt

Feben Hadgu, projektkoordinator FN och Norden: Feben.hadgu@lsu.se

Nourba Berroube, styrelseledamot LSU: noura.berrouba@lsu.se

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2018 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes