FN Representanter 2018

18 januari 2018

Hamza står i vänster i bild och Henrietta till höger i bild. Båda tittar rakt in i kameran. Ett svartvitt filter ligger ovanpå bilden.

Hamza Ibrahahim (25) och Henrietta Flodell (24) har utsetts till representanter för Sveriges unga i FN 2018. De kommer vara del av de svenska regeringsdelegationerna till FN:s Generalförsamlingen, respektive FN:s högnivåforum för hållbar utveckling. Hamza och Henrietta är utsedda av LSU:s styrelse och uppdraget sträcker sig mellan februari 2018-2019. Följ deras uppdrag på representantbloggen och genom LSU på social media.

 

LSU utser varje år representanter till möten och processer på FN- och EU-nivå, som syftar att förbättra möjligheterna för unga att vara delaktiga och ha inflytande på internationella arenor och frågor. Representanterna för 2018 är nominerade av Ensamkommandesförbund respektive Saco-Studentråd.

 

Hamza Ibrahim, FN:s Generalförsamling

Hamza Ibrahim studerar just nu Politices kandidatprogram i Lund universitet och har länge arbetat för unga ensamkommandes rättigheter och sitter i styrelsen för Ensamkommandesförbund, där han tidigare också var ordförande. Hamza besitter en djup kunskap om förutsättningar för ungdomsrörelsen i Sverige och situationen för ungas rättigheter globalt.

 

”Jag som person är mångsysslare som brinna för ett tillgängligt, rättvist och jämlikt samhälle. Jag brinner för att göra skillnad och engagera mig i internationella frågor och vill bidra mina åsikter till en bättre värld där alla har lika villkor.”

 

Henrietta Flodell, FN:s högnivåforum för hållbar utveckling

Henrietta Flodell är internationell sekreterare och vice ordförande på SACO Studentråd. Henrietta är intresserad av forskningens roll i hållbarhetsarbetet och tar sig an frågorna på ett tvärsektoriellt sätt. Under våren 2018 kommer hon även göra en praktik på UNDP:s hållbarhetskontor i Bonn och kommer därför jobba nära FN:s Agenda2030-arbete. ”

 

 ”Agenda 2030 och de sjutton hållbara utvecklingsmålen är en vision om ett framtida hållbart samhälle. Vi unga utgör hälften av jordens befolkning och vi måste inkluderas i arbetet med att göra denna vision till verklighet. Jag ser fram emot att stå upp för denna övertygelse och höja rösten å den svenska ungdomsrörelsens vägnar. Vår framtid ska vara hållbar i alla ordets dimensioner – ekologisk, ekonomisk och social!

 

Vill din organisation träffa någon av dem och diskutera FN, mänskliga rättigheter, eller klimat- och miljöfrågor utifrån det ni jobbar med?  Ta kontakt!
henriettaflodell@icloud.com och hamza.ibrahim@ensamkommandesforbund.se.

 

Kontakt

Feben Hadgu, projektkoordinator FN och Norden: Feben.hadgu@lsu.se

Rosaline Marbinah, Ordförande LSU: rosaline.marbinah@lsu.se

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2018 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes