LSU  Forum 2016

03 maj 2016

Den 9 juni kl 9-16 arrangerades LSU:s årliga ungdomspolitiska konferens LSU Forum på Postmuseet i Gamla Stan i Stockholm. LSU Forum arrangeras varje år, är öppet för alla och är kostnadsfritt. I år var temat ungdomsorganisationer och flyktingmottagande.

 

Från LSU Forum 2016:

”Det unga civilsamhället kommer under dagen att dela med sig av olika erfarenheter av sitt arbete med att organisera unga nyanlända. Under konferensen samlas representanter från flera myndigheter, politiker och unga engagerade för att diskutera utmaningar och iakttagelser i frågor som rör asyl, flyktingmottagande och organisering. Program finns här.

LSU Forum är en del av LSU:s samordningsprojekt som syftar till att stärka, synliggöra och samordna ungdomsorganisationer som jobbar med asylsökande och unga nyanlända samt asylsökande och unga nyanländas egen organisering.”

 

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2017 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes