LSU | Fritidens prislapp

Fritidens prislapp

Ungas organisering ska vara fri och självständig, och utgå från ungas egna val och önskningar. Genom att unga organiserar sig, och omsätter sitt engagemang till konkret verksamhet tillsammans med andra ökar de makten över sina liv och kan påverka hur samhället utvecklas. Men detta sker inte i ett vakuum. Det offentliga sätter förutsättningarna för det, och kan antingen hindra organiseringen, eller få civilsamhället att blomstra. Vårt samhälle är uppbyggt på ett starkt civilsamhälle där människor gemensamt skapar mening i sina liv utifrån sina egna viljor, önskemål och intressen. Därför är det offentliga Sveriges relation till den fria organiseringen helt avgörande.

 

I rapporten ”fritisens prislapp” beskriver LSU hur engagemang värderas, och hur olika typer av engagemang uppmuntras i olika utsträckning. Genom avdrag och lättnader samt olika typer av stöd riktas unga att få utlopp för sitt engagemang inom en idrott, istället för inom en organisation där unga själva skapar ramar och innehåll.

 

Skillnaderna mellan stödet till barn- och ungdomsorganisationerna och idrottsorganisationernas barn- och ungdomsverksamhet är stor. Räknat i ekonomiskt stöd från staten, landsting och regioner samt kommuner uppgår skillnaden till omkring 5 135 kronor per medlemskap och år. Idrottsorganisationernas barn- och ungdomsverksamhet får därmed omkring 3,6 gånger större stöd än barn- och ungdomsorganisationerna per medlem och år. Till detta kommer även riktade avdrag som endast gäller för idrottsorganisationer.

 

Läs rapporten här >>

 

Kontakt

Mirjam Olsson
mirjam.olsson(a)lsu.se
0734-60 24 35

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2018 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes