Globala partners

14 december 2016

LSU har idag samarbeten med ungdomsorganisationer över stora delar av världen. Våra samarbetspartners arbetar på liknande sätt som LSU gör i Sverige. Våra förutsättningar är olika men målet är detsamma: vi vill stärka ungas rättigheter och inflytande!

Partnerskapet bygger på ömsesidighet och arbete för att stärka varandra. Här kan du läsa lite om våra partners, och mer information finns under fliken ”Global Utveckling” här på lsu.se!

 

“Det är lärorikt att vara en del av GALE-progammet eftersom vi som partners kan lära oss av varandra. Här i Kambodja kan vi dra lärdom av erfarenheterna som ungdomsråden i Libanon, Sverige och Zimbabwe haft” – Samath Oeur, Programme Officer at YCC Youth Council of Cambodia (YCC) bildades i december 2002. YCC arbetar aktivt med att stärka ungdomars inflytande i frågor kring bland annat mänskliga rättigheter, demokrati och jämställdhet i Kambodja. Organisationer som YCC som både drivs av och för unga är sällsynta, och har därför en viktig funktion för unga i Kambodja. YCC är en aktiv organisation med en stark och bred medlemsbas av organisationer som når stora delar av Kambodjas befolkning. De jobbar i flera av Kambodjas provinser med ungdomsklubbar där varje klubb utser 3-5 ledare. För tillfället har YCC 42 ungdomsklubbar runt om i landet och jobbar med en bred målgrupp av unga i olika åldrar. YCC jobbar också med ungdomars föräldrar 👏🏾👏🏽👌🏼👌🏿 LSU och YCC inledde sitt samarbete år 2008. YCC är sedan dess en av LSU:s 8 partnersorganisationer och ingår i programmet GALE (Global Action Local Empowerment). Alla partnerorganisationer som ingår i GALE-programmet är nationella ungdomsråd eller nätverk för ungdomsorganisationer. Du kan läsa mer om partnerskapet med Kambodja och våra andra samarbetspartners på lsu.se “Global utveckling, “Samarbetspartners” ✌🏽✌🏼✌🏾✌🏿 #GlobalYouth #Ungdomsrörelsen •••• ST: Sju personer i gruppbild varav sex personer är från LSU:s samarbetspartner Youth Council of Cambodia (YCC) och tredje personen från höger är Sara Ekenbjörn, projektledare utvecklingssamarbete på LSU.

Ett foto publicerat av LSU (@lsu_se)

Tio år av aktivt påverkansarbete, resultatet: Libanons första ungdomspolicy ⚡️⚡️⚡️⚡️💪🏾💪🏽👊🏿👊🏻 Den politiska maktdelningen mellan landets olika religiösa grupper, Syriens inflytande samt den infekterade relationen med Israel gör Libanon sårbart. Youth Advocacy Process (YAP) i Libanon samlar ungdomsorganisationer från olika sektorer och politiska grupperingar i Libanon, som tillsammans arbetar för ungas rättigheter i landet. Youth Advocacy Process (YAP) i Libanon skapades 2001 efter att de hade tröttnat på att unga diskriminerades utifrån den libanesiska lagen, och idag, femton år senare, arbetar de lika envist för att ge ungdomar mer att säga till om i samhället. LSU har samarbetat med YAP sedan år 2005. YAP bedriver påverkansarbete tillsammans med sina medlemsorganisationer och det faktum att YAP består av ungdomsorganisationer från olika delar av samhället och politiska grupperingar i Libanon tror vi bidrar till ett hållbart resultat 🌏🌍🌎 Du kan läsa mer om partnerskapet med Libanon och våra andra samarbetspartners på lsu.se “Global utveckling, “Samarbetspartners” ✌🏽✌🏼✌🏾✌🏿 #GlobalYouth #Ungdomsrörelsen ST: Två personer från Youth Advocacy Process (YAP) utomhus.

Ett foto publicerat av LSU (@lsu_se)

Påverkansarbete för ungas rättigheter i Turkiet startade på allvar i mitten av 1990-talet, och har genom åren stärkt ungas situation i Turkiet. Det finns dock fortfarande många svårigheter som unga ställs inför. I jämförelse med antalet unga finns det relativt få lokala ungdomsorganisationer och ännu färre på nationell nivå, antalet växer dock hela tiden. De organisationer som verkar idag har på grund av små resurser svårigheter att politiskt påverka utan specialiserar sig ofta på att bistå sina medlemmar med olika verksamheter. De nationella protester som, under 2013, hade sitt ursprung i Gezi Park rörelsen och ett stort missnöje med regeringens agerande visar däremot att unga och civilsamhällets röster har växt sig starkare och kan inte tystas längre. Youth Organisations Forum (GOfor) är ett nytt initiativ som verkar för ungas inflytande i Turkiet. GOfor är en plattform som idag engagerar 71 av Turkiets ungdomsorganisationer för att medverka till att skapa en demokratiskt uppbyggd ungdomspolicy i landet. Plattformen tog form under 2012 som en reaktion till den ungdomspolicy som presenterades av den Turkiska regeringen 2011. Plattformens medlemmar ställer sig kritiska till den nuvarande ungdomspolicyn då den, enligt dem, bygger på en konservativ politik som inte främjar ungas rättigheter och att processen av dess framtagande var varken demokratisk eller transparent. Du kan läsa mer om partnerskapet med Turkiet och våra andra samarbetspartners på lsu.se “Global utveckling, “Samarbetspartners” 🌎🌍🌏 👊🏽👊🏼👊🏾 #GlobalYouth #Ungdomsrörelsen •••• ST: Ungdomar som workshopar i Istanbul.

Ett foto publicerat av LSU (@lsu_se)

Ungas ledarskap och aktiva deltagande är avgörande för Zimbabwes framtid. Dagens samhällsengagerade unga kan vara de framtida politiska ledarna i landet. YETT, LSU:s partner i Zimbabwe, arbetar för att landets unga och kvinnor ska få verktygen och möjligheterna att leda Zimbabwe i framtiden. De senaste åren har många svenska och internationella organisationer slutat att samarbeta med Zimbabwe för att den politiska situationen i landet har varit problematisk. I kontrast till detta gör LSU tvärtom, eftersom vi ser att de internationella samarbetena istället har blivit viktigare än någonsin för att det unga civila samhället i Zimbabwe ska kunna bidra till en positiv samhällsutveckling. LSU ser samarbetet med YETT som utvecklande för båda organisationer, då vi måste använda olika sätt att försöka påverka synen på unga i våra respektive länder. Du kan läsa mer om partnerskapet med Zimbabwe och våra andra samarbetspartners på lsu.se “Global utveckling, “Samarbetspartners” ✌🏽✌🏼✌🏾✌🏿 #GlobalYouth #Ungdomsrörelsen •••• ST: fem personer på väg mot kameran på en skogsväg.

Ett foto publicerat av LSU (@lsu_se)

”Den kenyanska ungdomspolitiken antogs 2007, men har aldrig blivit föremål för granskning. För att få en effektiv ungdomspolitik måste beslutsfattare på lokal och nationell nivå ge unga möjligheter att delta i beslutsprocesser. Det åligger regeringen att göra detta i enlighet med konstitutionen. När unga är med i beslutfattandet skapas också ett större ägandeskap över de beslut som tas” Gideon Ayodo, Generalsekreterare för Youth Alive! Kenya. På nationell nivå har @youthalivekenya (YAK) bidragit till utvecklingen inom en rad olika politikområden. Exempelvis var YAK med och drev på att regeringen skulle ge fler unga beslutsfattande positioner. Frågan om positiv särbehandling skrevs in i den kenyanska konstitutionen 2010. Youth Employment Authority Bill (som nu behandlas för en andra gång) är också ett resultat av det påverkansarbete som bedrivits av YAK och andra aktörer i det kenyanska civilsamhället. På länsnivå har YAK utvecklat ett nätverk av 79 gräsrotsbaserade ungdomsorganisationer. Dessa finns i 11 län i Kenya. Ungdomsorganisationerna försöker förbättra situationen för unga genom att bedriva påverkansarbete mot lokalpolitikerna i de olika länen. Ungdomsgruppen i Kisumu lyckades driva igenom så att regeringen sänkte antalet år av arbetslivserfarenhet som krävdes för att få jobb från 8 till 2 år. Ungdomsgruppen lyckades även få regeringen att utöka gatubelysningen. Du kan läsa mer om partnerskapet med Kenya och våra andra samarbetspartners på lsu.se “Global utveckling, “Samarbetspartners” ✌🏼✌🏾✌🏿 👊🏽👊🏼👊🏾 #GlobalYouth #Ungdomsrörelsen •••• ST: Utomhus gruppbild på YAK-teamet!

Ett foto publicerat av LSU (@lsu_se)

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2018 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes