LSU | Global utveckling

Global utveckling

Genom åren har vi sett att mycket av de svårigheter som unga och ungdomsorganisationer ställs inför kräver globala samarbeten för att kunna utvecklas framåt. Vi tycker därför att det är viktigt att arbeta med ungas påverkan, både i Sverige och andra delar av världen. LSU har idag samarbeten med ungdomsorganisationer över stora delar av världen. Våra samarbetspartners arbetar på liknande sätt som LSU gör i Sverige. Våra förutsättningar är olika men målet är detsamma: vi vill stärka ungas rättigheter och inflytande! I filmen kan du se tre exempel på vad våra samarbetspartners och unga engagerade har åstadkommit i sina respektive kontext.
 

 

Så gör vi skillnad

LSU är en mötesplats för unga och ungdomsorganisationer där de kan skaffa kunskap, kontakter och erfarenheter, så att de kan bli ännu bättre på att göra skillnad i unga människors vardag. Det gör LSU till exempel genom att anordna utbildningar för unga, möjliggöra samarbeten med andra organisationer och se till att unga blir delaktiga i politiska beslut, i Sverige och världen.

Vi arbetar med att få ett ungdomsperspektiv i utvecklingssamarbete och internationell politik i Sverige, i EU och på global nivå. I Sverige arbetar vi bland annat för att direkt påverka Sida och UD. LSU utser varje år en ungdomsrepresentant till Sveriges FN-delegation och olika EU-organ.

Demokrati och mänskliga rättigheter med fokus på unga är en självklar utgångspunkt i alla våra samarbeten. LSU:s verksamhet, i Sverige och världen, präglas av ett ömsesidigt partnerförhållande – vi i LSU lär av våra partnerorganisationer på samma villkor som de gör av oss.

 

Vill du vara med?

Många av våra medlems- och partnerorganisationer utför ett engagerat arbete rörande nationella och globala frågor. LSU vill dra vårt strå till stacken och vara med att skapa möjligheter och nätverk för att arbetet ska bli så bra som möjligt. Genom kurser, uppdrag och utbyten blir LSU resurs och en mötesplats för ungdomsorganisationer.

 

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2018 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes