LSU | Libanon

Libanon

Tio år av aktivt påverkansarbete, resultatet: Libanons första ungdomspolicy! Den politiska maktdelningen mellan landets olika religiösa grupper, Syriens inflytande samt den infekterade relationen med Israel gör Libanon sårbart. Youth Advocacy Process (YAP) i Libanon samlar ungdomsorganisationer från olika sekter och politiska grupperingar i Libanon, som tillsammans arbetar för ungas rättigheter i landet.

 

Vår partner YAP

Youth Advocacy Process (YAP) i Libanon skapades 2001 efter att man hade blivit trött på att unga diskriminerades utifrån den libanesiska lagen, och idag, femton år senare, arbetar man lika envist för att ge ungdomar mer att säga till om i samhället. YAP arbetar för att den libanesiska staten ska anta en ungdomspolitik som genomsyrar alla politikområdena. Detta håller nu på att förverkligas, genom en så kallad Ungdomspolicy (Youth policy), som ska bidra till bättre levnadsvillkor för unga och en större möjlighet för dem att medverka i beslutsfattande. För tillfället fokuserar YAP på att sprida policyn till ministrar och media, för att öka kunskapen om policyn och vilken nytta den skulle ge unga i Libanon.

 

Situationen för unga i Libanon

Libanon skakades år 2006 av ett inbördeskrig, vilket skapade ett stopp i utvecklingen för landet. Ungdomspolitiken drabbades även den hårt, med följden att det blev en begränsad möjlighet för ungdomsorganisationer att bedriva påverkansarbete. För att se till att samma sak inte kommer att hända igen arbetar YAP med att utveckla en krispolicy där man intervjuat unga, tvångsförflyttade familjer och statligt anställda personer om deras erfarenheter av inbördeskriget. YAP:s förhoppning är att denna policy ska tas i bruk av regeringen, och se till att unga i Libanon inte behöver ställas inför samma situation igen.

 

Varför LSU samarbetar med YAP

LSU har samarbetat med YAP sedan år 2005. LSU samarbetar med YAP eftersom de bedriver ett professionellt påverkansarbete tillsammans med sina medlemsorganisationer. Det faktum att YAP består av ungdomsorganisationer från olika delar av samhället och politiska grupperingar i Libanon tror LSU bidrar till ett hållbart resultat. Det som gör YAP:s arbete med att ta fram en Ungdomspolicy spännande är att det för regionen är exceptionellt att ett sådant viktigt dokument tas fram och drivs igenom underifrån, och att ungdomsorganisationer själva har varit den drivande parten.

Kontakt

Elias Efvergren

elias.efvergren(a)lsu.se
0734-60 66 54

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2018 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes