LSU | Ung Här

Ung Här

Bilden är tagen ovanifrån och visar årsmötesdeltagarna vid sina platser under LSUs årsmöte 2013

Under våren 2014 fastslogs en ny nationell ungdomspolitik och en av de stora utmaningarna för ungdomspolitiken är att den inte når ut till kommunerna i tillräcklig utsträckning. Samtidigt är det i kommunerna som politikområdet kan påverka unga som mest. Från och med hösten 2014 arbetar LSU för att stärka den lokala ungdomspolitiken genom ett nytt projekt, Ung Här, som vi hoppas kunna jobba med i tre år framöver.

 

Referensgrupp

Projektet har sin utgångspunkt i att unga ska ha inflytande över sitt lokalsamhälle och för att unga ska kunna ha större möjlighet att påverka sin egen vardag. En referensgrupp tillsattes under hösten 2014 för att bredda projektets kunskap och perspektiv. Gruppen kommer under projektet framför allt att diskutera strategiska frågor och i vissa fall röra sig på en mer detaljerad nivå. Referensgruppen består av representanter från LSU:s medlemsorganisationer, som kommer att följa projektet under hela projekttiden och träffas tre till fyra gånger per år.

 

Projektets första år

Under projektets första år kommer fokus främst ligga på den kartläggning vi tänker genomföra för att skapa ett bra underlag till resten av arbetet. Med hjälp av personer som arbetar med politikområdet på nationell nivå, kommer vi få en bättre bild och förståelse över hur det fungerar idag och förhoppningsvis kunna slå fast vad i den nya nationella ungdomspolitiken som ska tas vidare till en lokal nivå. Även kommuner, unga och det unga civilsamhället kommer inkluderas i kartläggningen för att få det lokala perspektivet och ta reda på hur de arbetar med ungdomspolitik och ungdomsfrågor idag, vad som fungerar bra och hur det kan utvecklas.

 

Kontakt

Mirjam Olsson

mirjam.olsson(a)lsu.se

0734-60 24 35

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2018 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes