LSU | Turkiet

Turkiet

Turkiet har en ung historia av ungdomsorganisering, och fokus nu ligger framför allt på att skapa ett  framgångsrikt påverkansarbete för unga. LSU:s partner GOfor arbetar aktivt med att bidra till en inkluderande och demokratisk ungdomspolitik som skall fokusera på ungas rättigheter och behov. Den skall stärka alla ungas möjlighet till att engagera sig i och påverka samhället på lika villkor.

 

Vår partner GOfor

Youth Organisations Forum (GOfor) är ett nytt initiativ som verkar för ungas inflytande i Turkiet. GOfor är en plattform som idag engagerar 71 av Turkiets ungdomsorganisationer för att medverka till att skapa en demokratiskt uppbyggd ungdomspolicy i landet. Plattformen tog form under 2012 som en reaktion till den ungdomspolicy som presenterades av den Turkiska regeringen 2011. Plattformens medlemmar ställer sig kritiska till den nuvarande ungdomspolicyn då den, enligt dem, bygger på en konservativ politik som inte främjar ungas rättigheter och att processen av dess framtagande var varken demokratisk eller transparent. GOfor arbetar just nu framför allt med att vidga och inkludera unga i sitt nätverk, kompetensutveckla unga aktivister i påverkansarbete och med en kartläggning av ungas olika behov runt om i Turkiet. Parallellt bedrivs en intensiv dialog med regeringen om att plattformen skall få en reell roll i arbetet med att uppdatera ungdomspolicyn. GOfor:s långsiktiga mål är att få regeringen att se dem som en stark och legitim aktör som kan ta rollen som nationellt ungdomsråd istället för det regeringsstyrda ungdomsråd som nu håller på att ta form i Turkiet.

 

Ungas situation i Turkiet

Påverkansarbete för ungas rättigheter startade på allvar i mitten av 1990-talet, och har genom åren stärkt ungas situation i Turkiet. Det finns dock fortfarande många svårigheter som unga ställs inför. I jämförelse med antalet unga finns det relativt få lokala ungdomsorganisationer och ännu färre på nationell nivå, antalet växer dock hela tiden. De organisationer som verkar idag har på grund av små resurser svårigheter att politiskt påverka utan specialiserar sig ofta på att bistå sina medlemmar med olika verksamheter. De nationella protester som, under 2013, hade sitt ursprung i Gezi Park rörelsen och ett stort missnöje med regeringens agerande visar däremot att unga och civilsamhällets röster har växt sig starkare och kan inte tystas längre. 

 

Varför LSU samarbetar med GOfor

Samarbetet mellan LSU och GOfor startade under 2013, och kom till en början att fokusera på GOfor:s och LSU:s interna arbeten. GOfor menar att partnerskapet med LSU är viktigt för att utbyta idéer, erfarenheter, framgångsfaktorer och vara en del av ett internationellt nätverk. LSU ser i sin tur samarbetet med GOfor som ett viktigt forum för LSU:s medlemsorganisationer att lära sig mer om ungdomspolitik, praktiska sätt att bedriva påverkansarbete samt få ett vidgat perspektiv kring ungas organisering och engagemang i den Turkiska kontexten.

 

Hur ser samarbetet ut?

GOfor och LSU blev formellt partners i januari 2014. Under de första åren kom samarbetet framför allt att fokusera på att stötta GOfor i arbetet med att stärka plattformens interna strukturer och erfarenhetsutbyten med LSU, LSU:s svenska medlemsorganisationer och LSU:s andra internationella partners. GOfor:s omfattande externa påverkansarbete bedrivs bland annat med stöd från ett treårigt EU-projekt. Planen är att även LSU och LSU:s medlemmar framöver skall kunna ta del av och få lärdomar från det externa arbetet som bedrivs i Turkiet. 

 

Här kan du läsa mer om GOfor >>

Här kan du se GOfor:s medlemmar >>

 

Kontakt

Elias Efvergren
elias.efvergren(a)lsu.se
073-460 66 54

 

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2018 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes