LSU | Zimbabwe

Zimbabwe

Ungas ledarskap och aktiva deltagande är avgörande för Zimbabwes framtid. Dagens samhällsengagerade unga kan vara de framtida politiska ledarna i landet. YETT, LSUs partner i Zimbabwe, arbetar för att landets unga och kvinnor ska få verktygen och möjligheterna att leda Zimbabwe i framtiden.

 

Vår partner YETT

Youth Empowerment and Transformation (YETT) i Zimbabwe arbetar med att skapa bättre förutsättningar för unga att vara med och påverka Zimbabwes framtid. YETT gör detta genom påverkansarbete inom ungdomsfrågor, genom att stimulera nätverk mellan medlemsorganisationerna och att sprida information till unga. Att involvera kvinnor i organisationer är en annan hjärtefråga för YETT. Kvinnor är i allmänhet underrepresenterade i styrande positioner. YETT försöker gå emot detta genom att i sina aktiviteter alltid erbjuda 50 procent av platserna till kvinnor för att ge också dem en möjlighet att utvecklas. Målen för YETTs verksamhet är att stärka unga ledare för uppbyggnaden av Zimbabwe och att skapa en stark och slagkraftig ungdomsrörelse i landet.

 

Ungas situation i Zimbabwe

Att arbeta med att försöka förändra samhällssynen på ungdomar i Zimbabwe är inte enkelt och det är svårt att få igenom förslag som inte ligger i regeringens intresse. Politiska osäkerheter, ekonomiska kriser, hög arbetslöshet och ett svagt utbildningssystem har dessutom gjort Zimbabwe till ett land där det är svårt för unga människor att ta sin plats i samhället. Organisationer som YETT har därför en tuff uppgift att stärka Zimbabwes unga befolkning.

 

Varför LSU samarbetar med YETT

De senaste åren har många svenska och internationella organisationer slutat att samarbeta med Zimbabwe för att den politiska situationen i landet har varit problematisk. I kontrast till detta gör LSU tvärtom, eftersom vi ser att de internationella samarbetena istället har blivit viktigare än någonsin för att det unga civila samhället i Zimbabwe ska kunna bidra till en positiv samhällsutveckling. LSU ser samarbetet med YETT som utvecklande för båda organisationer, då vi måste använda olika sätt att försöka påverka synen på unga i våra respektive länder.

 

Hur ser samarbetet ut?

Samarbetet mellan LSU och YETT startade 2011, och har nu fokus på utbyte av erfarenheter när det gäller bland annat kapacitetsutveckling för medlemsorganisationer. YETT vill se till att Zimbabwe och frågor rörande landet ska få mer utrymme i andra länder, och ser samarbetet med LSU som en möjlighet att ge LSUs medlemsorganisationer mer kunskap om Zimbabwe och situation i landet.

 

Läs mer om YETT på deras hemsida >>

 

Här kan du även läsa uppdragsberättelser skrivna av medlemmar från LSU:s medlemsorganisationer som varit på uppdrag och utbytt erfarenheter med YETT och deras partners:

Att avslöja biståndets maktstrukturer – Harare, Zimbabwe november 2013

Statsbidrag är kontraproduktivt för demokratiutveckling – Harare, Zimbabwe november 2013

Att ”göra” jämställdhet i Zimbabwe –  Harare, Zimbabwe 2012

 

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2018 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes