LSU | Göteborg asyl- och migrationsnätverk

Göteborg asyl- och migrationsnätverk

LSU startar nätverk för asyl- och migrationsfrågor för dig som arbetar med politik som rör asyl och migration eller verksamhet av och för nyanlända och asylsökande barn och unga. I nätverket kommer du få träffa andra som arbetar med liknande verksamhet, utbyta erfarenheter, hitta samarbeten och fördjupa dig inom olika teman som bestäms tillsammans i gruppen. Förutom detta nätverk i Göteborg finns även ett nationellt nätverk som håller till i Stockholm och två till lokala i Umeå och Malmö. Nätverken är öppna för anmälan under hela året, så fler deltagare kan tillkomma under tiden för nätverket. Nätverken träffas i respektive stad ungefär en gång per månad. Exakt tid, datum och aktiviteter bestämmer gruppen tillsammans.

 

Nätverken är en del av LSUs samordningsprojekt (asyl- och migrationsprojekt) med syfte att stärka, samordna och synliggöra ungdomsorganisationernas arbete med unga nyanlända och asylsökande och att stärka unga nyanlända och asylsökandes egen organisering. Under 2016 ordnade LSU flera aktiviteter med fokus på ungdomsorganisationer och flyktingmottagande genom projektet.

 

Information om nästa träff kommer. 

 

Anmäl dig till Göteborgs asyl- och migrationsnätverk nedan

 

Ditt namn

Din e-post


Din stad:


Medlemsorganisation

Om annan organisation/företag/annat, vilken?


Ålder:

Könsidentitet:


Ange eventuella kostbehov:


Andra eventuella behov/hjälpmedel (t.ex. hörslinga, tolk, rum för bön/meditation/lugn, pauser mm):


Övrigt:


Beskriv kort ditt engagemang i asyl- och/eller migrationsfrågor.

Beskriv kort din organisations arbete i asyl- och/eller migrationsfrågor.

Vad vill du få ut av detta nätverk?


 

Kontakt

Elias Efvergren

elias.efvergren@lsu.se / +46 734 60 66 54

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2018 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes