LSU | Kansliet

Kansliet

Bild på ordförande Hannah mot en naturbakgrund

Hannah Kroksson

 

Hannah är Generalsekreterare på LSU.

Titel: Generalsekreterare
Telefon: 0735-00 54 92
E-post: kroksson(a)lsu.se

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild på Rebecka Stenkvist mot en naturbakgrundRebecka Stenkvist

 

Rebecka är verksamhetsledare för LSU:s arbete inom Organisation och Ledarskap.

Titel: Verksamhetsledare: Organisation och ledarskap / Programme Manager: Organisation and Leadership

Telefon: 0734-60 24 97
E-post: rebecka.stenkvist(a)lsu.se

 

 

 

 

 

Bild på Anders mot en naturbakgrund

Anders Lindell

 

Anders är verksamhetsledare för LSU:s arbete inom Politik och Påverkan.

Titel: Verksamhetsledare: Politik och påverkan / Programme Manager: Policy and Advocacy

Telefon: 0734-60 56 78
E-post: anders.lindell(a)lsu.se

 

 

 

 

 

 

Bild på Feben mot en naturbakgrundFeben Hadgu

 

Feben är projektkoordinator på LSU med ansvar för frågor om unga i utvecklingsfrågor, med särskilt fokus på FN:s Agenda 2030, samt för projektkoordinering av partnerskap med Lettland, Litauen och Estland inom EU:s Östersjöstrategi.

Titel: Projektkoordinator

Telefon: 0734-60 56 62
E-post: feben.hadgu(a)lsu.se

 

 

 

 

 

Bild på Tomas mot en naturbakgrund

Tomas Hultman

 

Tomas är projektledare för Hållbart Engagemang och Ledarskap – HEL.

Titel: Projektledare: Hållbart Engagemang och Ledarskap/ Project Coordinator: Sustainable Engagement and Leadership

Telefon: 0734–60 56 81
E-post: tomas.hultman(a)lsu.se

 

 

 

 

 

 

Bild på Elias mot en ljus bakgrund utomhus

Elias Efvergren

 

Föräldraledig! Elias är projektledare för LSU:s utvecklingssamarbeten i Belarus, Turkiet och Libanon. Elias är ordförande i LSU:s lokala fackklubb.

Titel: Projektledare: Utvecklingssamarbete med fokus på Mellanöstern och Östeuropa / Project Coordinator: Development Cooperation with the Middle East and Eastern Europe
Telefon: 0734-60 66 54
E-post: elias.efvergren(a)lsu.se

 

 

 

 

 

Emelie Nilsson

 

Emelie är projektledare inom verksamhetsområdet Politik & påverkan med särskilt fokus på EU.

Titel: Projektledare: EU / Project Coordinator: EU

Telefon: 070-271 40 99
E-post: emelie.nilsson(a)lsu.se

 

 

 

 

 

 

Bild på Ella mot en naturbakgrund

Ella Coogan

 

Ella är kommunikatör för projektet Hållbart engagemang och ledarskap – HEL.

Titel: Kommunikatör: Hållbart engagemang och ledarskap / Professional Communicator: Sustainable Engagement and Leadership

Telefon:  0734-60 56 75
E-post: ella.coogan(a)lsu.se

 

 

 

 

 

Bild på Erica mot en naturbakgrundErica Midfjäll

 

Erica är metodutvecklare inom projektet Hållbart engagemang och ledarskap, HEL.

Titel: Metodutvecklare: Hållbart engagemang och ledarskap / Method and Capacity Development Coordinator: Sustainable Engagement and Leadership

Telefon: 073-460 24 47
E-post: erica.midfjall(a)lsu.se

 

 

 

 

 

Bild på Joakim mot en naturbakgrund

Joakim Lindgren

 

Joakim är kommunikatör på LSU

Titel: Kommunikatör / Communicator

Telefon:  0734-60 24 35
E-post: joakim.lindgren(a)lsu.se

 

 

 

 

 

 

 

 

Tania Braimok

 

Tania jobbar inom projektet för LSU:s utvecklingssamarbeten i Kenya, Zimbabwe och Myanmar.

Telefon: 0700-37 91 89
E-post: tania.braimok(a)lsu.se

 

 

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2018 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes