LSU | KENYA

KENYA

YAK:s personal

”Den kenyanska ungdomspolitiken antogs 2007 men har aldrig blivit föremål för granskning. För att få en effektiv ungdomspolitik måste beslutsfattare på lokal och nationell nivå ge unga möjligheter att delta i beslutsprocesser. Det åligger regeringen att göra detta i enlighet med konstitutionen. När unga är med i beslutfattandet skapas också ett större ägandeskap över de beslut som tas” Gideon Ayodo, Generalsekreterare för Youth Alive! Kenya.

 

Vår partner YAK

Youth Alive! Kenya (YAK) är en icke-statlig organisation som arbetar för ungas rättigheter i Kenya. 1999 registrerades YAK som en gräsrotsorganisation men kom sedan att registreras som en nationell organisation 2003. Det var en grupp unga universitetsstudenter i Kenya som först kom på idén att bilda YAK. De var frustrerade över ungas situation i Kenya och vill göra något åt saken.

 

Samarbetet mellan LSU och YAK

Samarbetet mellan LSU och YAK inleddes 2010 genom ett regionalt projekt kallat för Tackling Poverty Together. Det utvecklades till ett direkt samarbete under 2012/ 2013. Idag är YAK en av LSU:s 8 partnerorganisationer och ingår i programmet GALE (Global Action Local Empowerment). YAK bedriver ett självständigt arbete i Kenya. LSU och YAK organiserar årligen gemensamma aktiviteter tillsammans med övriga partnerorganisationer. Alla partnerorganisaitoner som ingår i GALE-porgrammet är nationella ungdomsråd eller nätverk för ungdomsorganisationer. Vår gemensamma målsättning är att jobba för ungas rättigheter och stärka ungdomsorganisationernas roll och position i samhället. Syftet med programmet är också att skapa erfarenhetsutbyten mellan partnerorganisationer. Det kan handla om att vi utbyter erfarenheter kring hur det är att bedriva påverkansarbete gentemot sin regering i ungdomspolitiska frågor eller hur vi arbetar mot åldersmaktsordningen. Genom samarbetet mellan LSU och YAK har ungdomar i Kenya fått möjligheten att gå utbildningar ibland annat ledarskap, påverkansarbete och i hur den statliga politiken fungerar. Flera av YAK:s medlemsorganisationer har också deltagit i erfarenhetsutbyten med andra organisationer som ingår och GALE-programmet och har drivit olika projekt genom projektfonden Youth Cooperation Initiative.

 

Genom partnerskapet med LSU har YAK bildat 11 regionala arbetsgrupper som arbetar för ungas rättigheter i respektive region. Arbetsgrupperna har utsett en nationell styrgrupp som bevakar den nationella politiken.

 

På nationell nivå har YAK bidragit till utvecklingen inom en rad olika politikområden. Exempelvis var YAK med och drev på att regeringen skulle ge fler unga beslutsfattande positioner. Frågan om positiv särbehandling skrevs in i den kenyanska konstitutionen 2010. Youth Employment Authority Bill (som nu behandlas för en andra gång) är också ett resultat av det påverkansarbete som bedrivits av YAK och andra aktörer i det kenyanska civilsamhället.

 

På länsnivå har YAK utvecklat ett nätverk av 79 gräsrotsbaserade ungdomsorganisationer. Dessa finns i 11 län i Kenya. Ungdomsorganisationerna försöker förbättra situationen för unga genom att bedriva påverkansarbete mot lokalpolitikerna i de olika länen.

 

Ungdomsgruppen i Kisumu lyckades driva igenom så att regeringen sänkte antalet år av arbetslivserfarenhet som krävdes för att få jobb från 8 till 2 år. Ungdomsgruppen lyckades även få regeringen att utöka gatubelysningen.

 

Läs mer på YAK:s hemsida

http://youthalivekenya.org

 

 

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2018 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes