LSU | Hållbart Engagemang och Ledarskap – HEL

Hållbart Engagemang och Ledarskap – HEL

 

Posted by LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer on Thursday, May 18, 2017

Video från lanseringen av HEL

 

Bakgrund

Unga civilsamhället består av engagerade ideella, tjänstepersoner och förtroendevalda som arbetar utifrån rad olika verksamheter för att öka ungas möjligheter och makt i samhället. Förutsättningar för att ett starkt engagemang och en vilja till samhällsförbättring ska få möjlighet att blomstra, förutsättningar som skapas genom miljöer präglade av hållbarhet.

 

Under de senaste åren har vi sett en negativ trend bland våra medlemsorganisationer där allt fler individer upplever en ökad nivå av negativ stress och utbränning framförallt i ledningsfunktioner. Ett starkt engagemang och vilja till samhällsförbättring ska inte leda till utbrändhet och därför tar nu LSU ett krafttag genom HEL, för att vända kurvan och skapa ett ungt civilsamhälle som är hållbart och stärkande för de som verkar i det.

 

Om projektet

Hållbart Engagemang och Ledarskap – HEL syftar till att skapa förutsättningar för ett hållbart engagemang och ledarskap i ungdomsorganisationer och minska risken för psykisk ohälsa, negativ stress och utbrändhet i det unga civilsamhället.

 

Projektet är finansierat av Arvsfonden och pågår från år 2017 fram till och med 2019. Målet är att stärka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön inom ungdomsorganisationer. Detta kommer vi göra genom:

 

 • att visa på olika metoder för individer att bemöta sina egna behov.
 • att stärka organisationers systematiska arbetsmiljö och kultur för att främja hållbarhet bland ideella, förtroendevalda och anställda.
 • att vara med och bryta skadliga samhällsnormer kopplat till psykisk ohälsa.

 

Vi kommer arbeta med insamling av information av det unga civilsamhällets rådande förutsättningar, samt vilka möjligheter som detta präglas av för att arbeta för bättre arbetsmiljöförhållanden. Vi kommer samla in och utveckla metoder och kunskap för att tillgängliggöra det för ungdomsorganisationer och tillsammans med resten av det unga civilsamhället verka för bättre förutsättningar.

 

Aktiviteter

Information om aktiviteter inom projektet kommer ske löpande så håll utkik på LSU:s hemsida, sociala medier och nyhetsbrev.

 • Referensgrupper – Sök till att sitta med i projektets referensgrupp. Som medlemsorganisation kan ni ansöka om att ha en representant med i projektets referensgrupp. Projektet har en referensgrupp med anställda och en med förtroendevalda. Intresseanmälan skickas till: Tomas.hultman@lsu.se
 • Utbildningsprogram – Under våren 2018 kommer vi starta en ettårig utbildning för 10 stycken av LSU:s medlemsorganisationer. Målet är att påbörja en förändring inom organisationen för ett mer hållbart engagemang bland de anställda och förtroendevalda i organisationen. Skulle din organisation vara intresserad av att delta, hör av dig till erica.midfjall@lsu.se
 • Vi vill lyfta dina erfarenheter från ditt engagemang i det unga civilsamhället. Vill du vara med och dela med dig får du gärna kontakta projektets kommunikatör Ella Coogan på ella.coogan@lsu.se

 

Till er som är medlemmar

Hållbart Engagemang och Ledarskap vill vi driva i nära samarbete med er medlemmar och verksamheten ska utgå från era behov. Vi hoppas därför ni vill vara med och ta del av det material och den verksamhet som projektet erbjuder, samt är med och formar det.

 

Det finns flera olika sätt att vara delaktig i projektet:

 • Delta i referensgrupp
 • Dela med er av era metoder för att förebygga och hantera negativ stress
 • Anmäla er till utbildningsprogrammet (Mer information kommer inför år 2018)
 • Vara med och sprida kunskap om psykisk ohälsa och stress i relation till det arbete som ni gör.
 • Bryta tabun och våga prata psykisk ohälsa.
 • Samverkan kring en aktivitet.

 

Vi kommer sprida information genom olika kanaler och ibland vända oss direkt till representanter i respektive organisation. Men tveka inte att höra av er om ni har några frågor eller idéer.

 

Till dig som vill ingå samarbete/veta mer

För att vi ska kunna skapa ett ungt civilsamhälle där engagemang inte riskerar att innebära en upplevelse av negativ stress eller där utbrändhet förekommer så behövs det samverkan. Vi söker därför ständigt efter nya samarbetsmöjligheter för att bredda vår kunskapsbas och nya möjligheter för metodutveckling. Är ni en organisation eller företag som är intresserade av att veta mer om projektet så får ni gärna höra av er eller följa oss i LSU:s sociala medier.

 

Vidare kontakt: Tomas Hultman tomas.hultman@lsu.se 073 460 56 81, Projektledare för Hållbart Engagemang och Ledarskap

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2018 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes