LSU | Ung Med Makt

Ung Med Makt

 

 

 

 

 

Är du en ung ledare som står inför stora utmaningar i ditt uppdrag?

Ung med Makt stärker dig i ditt ledarskap inom ideella sektorn under ett års tid genom mentorskap, kompetens- och ledarskapsutveckling. Ung med Makt vänder sig till unga ledare i ideell sektor, företrädelsevis general- eller förbundssekreterare och ordföranden och stärker dig genom fem gemensamma träffar och en personlig mentor.

 

 

Syfte

Att stärka unga ledare till att känna sig säkrare i sin position och ge verktyg för att kontinuerligt kunna utveckla ledarskapet och organisationen såväl i vardagen som ur ett långsiktigt strategiskt perspektiv.

Detta uppnås genom att deltagarna får:

– Stöd i ledarskapsutvecklingen från en personlig mentor

– Teoretisk kunskap om civilsamhället baserat på forskning

– Verktyg och metoder för att arbeta med sin organisations utmaningar, samt grupp- och ledarskapsutveckling.

– Ett stärkt nätverk inom ideell sektor

 

 

Kurstillfällen 

Träff 1: Skapa plattform, 8-9 mars

Träff 2: Individ, 3-4 maj

Träff 3: Organisation, 6-7 september

Träff 4: Omvärld, 25-26 oktober

Träff 5: Avslut, 6 december (heldag)

 

Mål för de olika träffarna

Här kan du ta del av målen för de olika träffarna.

 

Vem är du?

Ung Med Makt är ett ledarskapsprogram för dig som är ung ledare, företrädelsevis ordförande och general – eller förbundssekreterare. Du vill utmana och utveckla ditt ledarskap, själv och tillsammans med andra i en liknande situation. Programmet är till viss del upplevelsebaserad och kräver ett aktivt deltagande. Du deltar på alla tillfällen och är aktiv i kontakten med din mentor.

Läs intervjuer med tidigare deltagare här.

 

Upplägg

Programmet ger dig teorier och forskning inom de tre temaområdena individ, organisation och omvärld. Du möter både forskare och andra ledare. Träffarna består av både föreläsningar, diskussioner och interaktiva uppgifter men det kan även förekomma mindre hemuppgifter. Du ingår i en grupp om maximalt 20 deltagare.

Utbildningen består av fem träffar; fyra tvådagars-träffar med övernattning samt en avslutande heldag. Alla träffar sker i Stockholmsområdet.

Mentordelen sker parallellt under hela programperioden.

 

Mentorskapet

Redan till första träffen kommer du att ha blivit tilldelad en personlig mentor, handplockad för just dina behov och utifrån din profil. Mentorn kommer att vara ett stöd och en diskussionspartner under hela programmet. Ni väljer själva hur, var och när ni träffas samt på vilket sätt ni vill diskutera ditt ledarskap. Vanligt är att ses 6-8 gånger under året.

 

Vilka står bakom Ung med Makt?

Ung Med Makt arrangeras av IDEELL ARENA och LSU i samverkan med PwC och Tollare Folkhögskola.

 

Ansökan och antagning 

Ansökan sker senast 2 februari 2018 genom formuläret Efter ansökan blir du uppringd för en kortare intervju. Besked om antagning sker senast 9:e februari.

Ansök Här: http://lsu.se/ungmedmakt2018

 

Kostnad

5000 kr för LSU:s medlemmar och IDEELL ARENA:s partnerorganisationer. 11 000 kr för icke medlemmar (i priset ingår träffarna, mat, boende, en egen mentor och litteratur till ett värde av 23 000 kr). Kostnadsfri avbokning kan ske fram till sista anmälningsdag. Vid avbokning därefter återbetalas inte programavgiften. Fakturering sker 3 veckor innan programstart.

 

Programledning och kontakt

Välkommen att höra av dig till programledarna Tomas Hultman eller Anna Carlstedt om du har några frågor.

 

Tomas Hultman, LSU

tomas.hultman@lsu.se, 070 460 56 81

Anna Carlstedt, IDEELL ARENA

anna.carlstedt@esh.se

 

 Ung Med Makt arrangeras av IDEELL ARENA och LSU i samarbete med PwC och Tollare Folkhögskola:

LSULogotyper_pwc_iaTollare Folkhögskola

 

 

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2018 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes