LSU | Intervjuer med deltagare

Intervjuer med deltagare

De som bäst kan beskriva hur det är att gå Ung med Makt är så klart våra tidigare deltagare. Här nedan hittar du några korta intervjuer med deltagare från tidigare år.

 

Några ord om Ung Med Makt från 2017:

Under år 2017 har 15 personer deltagit i programmet. Här får du ta del av några av deltagarnas tankar kring programmet.

 

Aidin Zandian ordförande Jagvillhabostad.nuAidin Zandian Ordförande Jagvillhabostad.nu

Vad är det viktigaste du tar med dig från ditt år i Ung med makt? Det här är kompetensutveckling som jag inte visste fanns. Programmet har givit mig verktyg som inte jag visste att vi kunde arbeta med i vår organisation. Jag önskar jag hade gått programmet redan förra året.

Vad tar du konkret med dig tillbaka till din organisation? Strategiskt arbete. Det kan jag tacka min mentor för som har bidragit till att jag kan prioritera och strukturera.

 

 

Linus Forsberg Ordförande Unga med Synnedsättning

Linus Forsberg Ordförande Unga med Synnedsättning

På vilket sätt har Ung med Makt bidragit till din ledarskapsutveckling?Programmet har bidragit till att jag tagit mig tid att tillsammans med andra reflektera kring ledarskapet. Det är viktigt att kunna stanna upp i vardagen och kunna reflektera i ett bredare perspektiv kring ledarskapet och inte bara fokusera på enskilda frågor. Förutom tiden för reflektion så har erfarenhetsutbytet i nätverket betytt mycket.

 

 

 

Jenny Eriksson Fd. Ordförande ViUnga

Jenny Eriksson Ordförande Vi Unga

Vad är det viktigaste du tar med dig från ditt år i Ung med makt?Det har varit ett forum där frågor som varit högst centrala i mitt liv har kunnat ventileras med människor som har full förståelse för vad det innebär att vara ordförande. De förstår uppdraget bättre än andra i min omgivning. Det har också varit en otrolig kompetensutveckling!

På vilket sätt har Ung med Makt bidragit till din ledarskapsutveckling? Jag har blivit mer medveten om mina egna brister – vilket är en styrka. Jag har även fått ökad förmåga att kunna identifiera när det är en struktur det är fel på och inte själva utförandet.

 

 

Jakob Amnér Ordförande Sveriges Elevråd - SVEA

Jakob Amnér Ordförande Sveriges Elevråd – SVEA

Vad har mentorskapet betytt för dig? Riktigt bra att få bolla med någon helt extern och som har mycket kompetens i just hur det är att vara ledare. Ett utrymme för att bolla och reflektera. Det har inneburit en trygghet.

Vad har nätverket med de andra deltagarna betytt för dig? Det har också inneburit en trygghet. Bekräftelse i det jag gör – en genuin bekräftelse. Samt att får reflektera med andra kring organisatoriska förändringar.

 

 

Kim Nordlund Generalsekreterare Unga Reumatiker

Kim Nordlund Generalsekreterare Unga Reumatiker

Vad är det viktigaste du tar med dig från ditt år i Ung med makt? Gruppen av deltagare! Alla kloka människor som jag träffar och de erfarenheter som både jag har delta med mig av och fått ta del av från andra. Konkreta strategier för mitt ledarskap.

Vad tar du konkret med dig tillbaka till din organisation? Nya verktyg för att sätta upp mål för att kunna bedriva vår verksamhet på bästa sätt. Även verktyg för att kunna se människor och utveckla dem i deras engagemang på ett bättre sätt.

 

Johan Andersson Ordförande Fältbiologerna

Johan Andersson Ordförande Fältbiologerna

På vilket sätt har Ung med Makt bidragit till din ledarskapsutveckling? Kunskap, och erfarenhetsutbyte med andra deltagare och konkreta metoder för ledarskapsutveckling.

Vad har nätverket med de andra deltagarna betytt för dig?Det har varit ett forum som jag inte haft någon annan stans för att lyfta både motgångar och framgångar.

 

 

 

 

 

Några ord om Ung Med Makt från 2015:

Under år 2015 har 15 personer deltagit i ledarskapsprogrammet Ung Med Makt. Nedan kan du hitta intervjuer med några av dem. Frågorna de besvarar är: Vad är det viktigaste du tar med dig från ditt år i Ung Med Makt? Hur har Ung Med Makt bidragit till din ledarskapsutveckling?  Vad har mentorskapet betytt för dig? Vad har nätverket med andra deltagare betytt för dig? Vad har du konkret tagit med till organisationen?

Lisa

”Jag har nu en tydlig bild framåt hur jag vill förändra organisationen.” 

Lisa Lundahl, Förbundssekreterare, Unga Örnar

Läs intervjun med Lisa här.

 

 

 

 

 

Eric T”Ung Med Makt har gett mig en större trygghet.”

Eric Tegnander, Förbundsordförande, Ungdomens nykterhetsförbund (UNF)

Läs intervjun med Erik här.

 

 

 

 

 

Sandra”Det kan vara väldigt ensamt på toppen. Då är det väldigt värdefullt att ingå i ett nätverk av andra ledare ”

Sandra Rönnsved, Ordförande, Ung Media Sverige

Läs intervjun med Sandra här.

 

 

 

 

 

Johan”Jag har blivit bättre på att se saker från ett annat perspektiv.”

Johan Doverland, Vice Förbundsordförande, Unga KRIS

Läs intervjun med Johan här.

 

 

 

 

 

Erik”Mentorskapet är en fristad i vardagen. Det känns skönt att det inte finns några prestationskrav kopplat till mentorskapet.”

Erik Ekberg, Vice ordförande Stockholm/Gotland, KFUM

Läs intervjun med Erik här.

 

 

 

 

 

Olga”Uppdragssnurran ser lätt och enkel ut men det finns mycket runt omkring den, så det är ett kraftfullt verktyg.”

Olga Nilsson, ordförande, Tamam Lund

Läs intervjun med Olga här.

 

 

 

 

 

Tjarls”När jag har fått komma iväg och spendera två dagar med andra i samma situation, har jag fått kraft att ta tag i det jag vill utveckla och förändra.”

Tjarls Metzmaa, Förbundssekreterare, Sverok

Läs intervjun med Tjarls här.

 

 

 

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2018 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes