LSU | Kontaktlista

Kontaktlista

Kontaktlista till organisationer som arbetar politiskt och/eller praktiskt med unga nyanlända och asylsökande och/eller med asyl- och migrationsfrågor.

 

Organisation Centerpartiets Ungdomsförbund
Mejl cuf@centerpartiet.se
Telefonnummer 08-617 38 00
Hemsida http://cuf.se
Ordförande Magnus Ek, Magnus.ek@centerpartiet.se, 070-794 34 01
Verksamhet Jobbar politiskt med frågan

 

Organisation CISV Sverige
Mejl secretary@se.cisv.org
Telefonnummer 08-751 55 44
Hemsida http://www.cisv.se
Ordförande Emma Meurling, president@se.cisv.org
Verksamhet Lokala initiativ, t.ex. ”Mötesplats Göteborg” med syfte att skapa en plattform för språk- och kulturutbyte

 

Organisation Ensamkommandes förbund
Mejl info@ensamkommandesforbund.se
Telefonnummer 040-183020
Hemsida http://ensamkommandesforbund.se/
Ordförande Hamza Ibrahim, hamza.ibrahim@ensamkommandesforbund.se, 0761866750
Verksamhet Bred verksamhet på t ex mötesplatsen Otto i Malmö

 

Organisation Equmenia
Mejl info@equmenia.se
Telefonnummer 08-580 032 00
Hemsida http://equmenia.se
Ordförande Joakim Lundqvist, joakim.lundqvist@equmenia.se, 08-58 00 32 30
Verksamhet Lokala initiativ t ex språklärning och klädinsamling

 

Organisation Fältbiologerna
Mejl info@faltbiologerna.se
Telefonnummer 08-315634
Hemsida https://www.faltbiologerna.se
Ordförande Minou Moon, minou.moon@faltbiologerna.se, 070-387 01 18
Verksamhet Via Naturskyddsföreningens projekt ”Schysst Sommar och Vinter”, utbildningar om klimatflyktingar

 

Organisation Förbundet Vi Unga
Mejl info@viunga.se
Telefonnummer 0708 55 30 68
Hemsida http://viunga.se
Ordförande Lovisa Persson, lovisa.persson@viunga.se, 0765545281
Verksamhet T ex genom projektet ”Ny i Sverige #föreningslivåtalla”

 

Organisation Grön Ungdom
Mejl gu@mp.se
Telefonnummer 072-9810291
Hemsida http://www.gronungdom.se
Ordförande Hanna Lidström & Mårten Roslund, hanna.lidstrom@mp.se /  marten.roslund@mp.se,076-2170180 / 076-1870767
Verksamhet Jobbar politiskt med frågan

 

Organisation Junis (IOGT-NTOs Juniorförbund)
Mejl info@junis.org
Telefonnummer 08-672 60 70
Hemsida http://www.junis.org/
Ordförande Mona Örjes, mona.orjes@junis.org, 0733-838342
Verksamhet Lokala initiativ som bland annat tränar språk, idrottar, bakar, spelar teater och utför familjeaktiviteter

 

Organisation KFUM Sverige
Mejl info@kfum.se
Telefonnummer 08-677 30 00
Hemsida www.kfum.se
Ordförande Andreas Axelsson, andreas.axelson@kfum.se, 0708433221
Verksamhet Lokala initiativ som t ex att delta i Svenska Basketbollsförbundets projekt ”Välkommen hit”, projektet ”Aktivitet för alla” och öppnade av ett tillfälligt asylboende

 

Organisation PeaceWorks
Mejl info@peaceworks.se
Telefonnummer 08-615 05 58
Hemsida http://peaceworks.se
Ordförande Fanny Pelin, ordforande@peaceworks.se,
Verksamhet I uppstart av ett nytt projekt

 

Organisation RFSL Ungdom
Mejl info@rfslungdom.se
Telefonnummer 08-501 629 40
Hemsida www.rfslungdom.se
Ordförande Frank Berglund, frank.berglund@rfslungdom.se, 0707664664
Verksamhet Håller på att starta upp RFSL Newcomers youth som riktar sig till unga nyanlända, asylsökande eller papperslösa hbtq-ungdomar, driver politisk påverkan i frågor kring asyl och migration

 

Organisation Riksförbundet Unga Musikanter
Mejl kansliet@rum.se
Telefonnummer 077-1919140
Hemsida http://www.rum.se
Ordförande Anna Edlund, anna@rum.se, 070-394 23 82
Verksamhet Kulturskolor som åker till boende för asylsökande och spelar musik med de boende, bjuder in unga till musikskolor för att pröva på olika instrument

 

Organisation Riksförbundet Unga Örnar
Mejl info@ungaornar.se
Telefonnummer 070-623 17 60
Hemsida http://ungaornar.se
Ordförande Fredrik Lundh Sammeli, fredrik.lundh.sammeli@ungaornar.se, 070-675 73 00
Verksamhet Ordnar familjedagar för barnfamiljer på ett asylboende med andra barnfamiljer som är medlemmar i organisationen, lekvolontärverksamhet som besöker asylboende

 

Organisation Rädda Barnens Ungdomsförbund
Mejl rbuf@rbuf.se
Telefonnummer 070-729 44 75
Hemsida www.rbuf.se
Ordförande Jorge Londono, jorge@rbuf.se, 070652 97 28
Verksamhet Arbetar under året med migrationspolitik som särskilt fokusområde

 

Organisation Röda Korsets Ungdomsförbund
Mejl rkuf@redcross.se
Telefonnummer 08-452 49 43
Hemsida http://rkuf.se/
Ordförande Hala Mohammed, hala.mohammed@redcross.se, 08-452 49 45
Verksamhet Bedriver bred verksamhet genom hela kedjan för mottagande, utbildningar, opinionsbildande verksamhet m.m

 

Organisation S-studenter
Mejl info@s-studenter.se
Telefonnummer 08-700 26 00
Hemsida http://s-studenter.se
Ordförande Nasra Ali, nasra.ali@s-studenter.se,
Verksamhet Främst politiskt men lite praktiskt, t ex läxhjälp på lokal nivå.

 

Organisation Saco Studentråd
Mejl kansli@saco.se
Telefonnummer 08-613 48 00
Hemsida http://www.saco.se
Ordförande Göran Arrius, goran.arrius@saco.se, 0706491662
Verksamhet Jobbar med frågan om nyanländas tillträde till utbildning

 

Organisation Scouterna
Mejl alice.bergholtz@scouterna.se
Telefonnummer 073- 277 22 70
Hemsida http://www.scouterna.se
Ordförande Inger Ekvall & Gustaf Haag, inger.ekvall@scouterna.se & gustaf.haag@scouterna.se
Verksamhet Arbetar lokalt med mottagande med fokus på nyanlända barn och ungas rätt till en trygg fritid, i nystartad eller etablerad scoutverksamhet

 

Organisation Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa
Mejl info@muslimerforfred.org
Telefonnummer
Hemsida http://muslimerforfred.org/
Ordförande Osman Adem, osman.adem@muslimerforfred.org
Verksamhet Arbetar lokalt med ensamkommande och social gemenskap

 

Organisation Sveriges 4H
Mejl info@4h.se
Telefonnummer 0150-503 80
Hemsida https://www.4h.se
Ordförande Lisa Gottfridsson, lisa.gottfridsson@4h.se
Verksamhet Delaktiga i ”Ny livskraft genom hästar”

 

Organisation Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Mejl kansli@sduf.se
Telefonnummer
Hemsida http://sduf.se/
Ordförande Mia modig, mia.modig@sduf.se
Verksamhet Arbetar med enskilda asylsökande barn och unga som tar kontakt med dem, jobbar politiskt riktat mot Specialpedagogiska skolmyndigheten

 

Organisation Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU)
Mejl info@ssu.se
Telefonnummer 08-714 48 00
Hemsida http://www.ssu.se
Ordförande Philip Botström, philip.botstrom@ssu.se, 073-0732422
Verksamhet Jobbar politiskt med frågan

 

Organisation Sveriges Ungdomsråd
Mejl info@sverigesungdomsrad.se
Telefonnummer 073-534 97 83
Hemsida http://www.sverigesungdomsrad.se
Ordförande Gabriel Johansson, gabriel@sverigesungdomsrad.se
Verksamhet Genom vissa lokala ungdomsråd

 

Organisation Sverok
Mejl info@sverok.se
Telefonnummer 013-14 22 99
Hemsida www.sverok.se
Ordförande Alexander Hallberg, alexander.hallberg@sverok.se, 076-629 29 99
Verksamhet Arbetar lokalt med verksamhet för unga nyanlända och asylsökande, bl.a. spelträffar på asylboenden och utveckling av en lista på språkneutrala spel

 

Organisation Syrisk-Ortodoxa Ungdomsförbundet
Mejl info@souf.nu
Telefonnummer 
Hemsida http://souf.nu
Ordförande Claude Yousef, claude.yousef@souf.nu
Verksamhet Lokala initiativ genom olika verksamheter då unga nyanlända kommer till kyrkan

 

Organisation Tamam
Mejl info@tamam.se
Telefonnummer 070-5359114 (Sanna Kyllsen, organisationsutvecklare)
Hemsida http://www.tamam.se/
Ordförande Olga Nilsson, styrelsenriks@tamam.se
Verksamhet Arbetar lokalt med verksamhet för unga nyanlända och asylsökande, bl.a. läxhjälp och mötesplats

 

Organisation Unga Feminister
Mejl info@ungafeminister.se
Telefonnummer
Hemsida http://ungafeminister.se
Sammankallande Matilda Köpcke, matilda.köpcke@ungafeminister.se och Hedda Tingskog, hedda.tingskog@ungafeminister.se  
Verksamhet Jobbar politiskt med frågan

 

Organisation Ung Media
Mejl info@ungmedia.se
Telefonnummer
Hemsida http://ungmedia.se
Ordförande Sandra Rönnsved, sandra.ronnsved@ungmedia.se, 0733-777766
Verksamhet I startgroparna med nytt projekt

 

Organisation Ung Pirat
Mejl info@ungpirat.se
Telefonnummer
Hemsida https://ungpirat.se
Ordförande Elin Andersson, ordforande@ungpirat.se, 0760188918
Verksamhet Jobbar politiskt med frågan

 

Organisation Ung Vänster
Mejl info@ungvanster.se
Telefonnummer 08-654 31 00
Hemsida http://ungvanster.se
Ordförande Hanna Cederin, hanna@ungvanster.se, 072-587 86 85
Verksamhet Jobbar politiskt med frågan

 

Organisation Ungdom Mot Rasism
Mejl info@umr.se
Telefonnummer 08-642 69 90
Hemsida www.umr.se
Ordförande  styrelse@umr.se
Verksamhet Genom utbildning och politiskt

 

Organisation Ungdomens Nykterhetsförbund
Mejl info@unf.se
Telefonnummer 08-672 60 60
Hemsida http://www.unf.se
Ordförande Eric Tegnander, eric.tegnander@unf.se, 0733838359
Verksamhet Lokala initiativ

 
Informationen är hämtad från LSU Koll, organisationens hemsida och från andra undersökningar LSU har gjort. Eftersom ungdomsrörelsen är i konstant rörelse kan uppgifterna ovan ha förändrats sen listan senast uppdaterades. Om du saknar en organisation eller om någon uppgift inte stämmer, kontakta LSU på info@lsu.se

 

 

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2018 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes