LSU | Kunskapsbank

Kunskapsbank

Civilsamhället och flyktingmottagande

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, Flyktingmottagandet – det civila samhällets roll och villkor, 2016
Rapporten visar bland annat att det civila samhällets organisationer och föreningar har ett stort engagemang och en stor drivkraft i arbetet kring flykting- och asylmottagandet.

 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, Villkor för organisationer med social inriktning – civila samhällets villkor 2015 med fokus på flyktingmottagande, 2016
Rapporten visar att det civila samhället har en viktig roll i mottagandet av asylsökande och i arbetet med nyanlända.

 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, Samla kraft – en vägledning för kommuner och civilsamhället om samverkan kring insatser för nyanlända, 2016
En vägledning kring mottagande av asylsökande och kring nyanländas etablering.

 

Sveriges Kommuner och Landsting, LOSSA – Lokala exempel på samverkan mellan stat, kommuner och civilsamhälle i mottagandet av nyanlända, 2016
Denna skrift belyser samverkan mellan det offentliga och det civila samhället i mottagandet av nyanlända genom tio goda exempel.

 

Flyktingsituationen globalt

 

UNHCR, Global trends – forced displacement in 2015, 2016
UNHCR’s senaste rapport om flyktingsituationen globalt innehåller mycket statistik.

 

UNHCR och Womens Refugee Commission, ”We believe in youth” – Global Refugee Youth Consultation – final, 2016
Slutlig rapport efter konsultationer med unga flyktingar i flera länder om deras situation. 

 

UNICEF, Uprooted  – the growing crisis for refugee and migrant children, 2016
Denna rapport presenterar statistik om barn på flykt, var de föds, var de flyttas och farorna på vägen.

 

UNICEF, Möta barn på flykt, 2016
En handbok för dig som möter barn på flykt. Handboken är framtagen som ett konkret och praktiskt verktyg för att på bästa sätt kunna tillgodose barnets rättigheter.

 

OCHA, Global Humanitarian Overview 2016, 2015
Denna uppmanande rapport presenterar en överblick av de förväntade humanitära behoven för 2016 samt prislappen för att nå dem.

 

Leva gömda

 

”Bli inte hopplösa” En studie om vardagsstrategier hos barn på flykt i en papperslös situation, 2016
Rapporten bygger på en studie om barns egna vardagsstrategier i en papperslös situation. Studien visar bland annat att barnens tillvaro till stora delar präglades av en extrem utsatthet men att de också hade en förmåga att möta utsattheten med handling.

 

Vill du tipsa om en bra publikation? Mejla Rebecka på rebecka.stenkvist(a)lsu.se

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2018 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes