LSU | LSU i Unesco

LSU i Unesco

LSU har en plats i Svenska Unescorådet. Genom platsen har ungdomsorganisationerna möjlighet att påverka det viktiga arbete inom kultur, utbildning, vetenskap och kommunikation som sker i Svenska Unescorådet och i Unesco, samt bidra med ett ungdomsperspektiv på de frågor som diskuteras. Mellan 2014 och 2017 innehar Matilda Hellström, nominerad av Sveriges elevråd – SVEA, platsen

 

Unesco

Unesco är FN:s organisation för samarbete mellan länderna inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation/information. Unesco står för United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization och målet för Unesco, och hela FN:s arbete, är att skapa fred genom ökat samarbete mellan länder.

 

Unesco bildades 1945 och har idag 195 medlemsländer. Sverige har varit medlem sedan 1950. Unesco är främst en samarbetsorganisation mellan medlemsländerna. Inom organisationen kommer länderna överens om gemensamma mål och diskuterar framtiden inom utbildning, forskning, kultur och kommunikation/information. Unesco arbetar med att sprida goda exempel och att bygga nätverk mellan experter genom studier och utredningar; att samla in, analysera och publicera statistik, och; att fungera som informations- och dokumentationscentrum. Unesco arbetar framför allt med normativa instrument som deklarationer, rekommendationer och konventioner.

 

Svenska Unescorådet

Svenska Unescorådet är Sveriges nationalkommission för Unesco, och fungerar som en nationell rådgivande och sakkunnig myndighet som bistår regeringen med att samordna landets Unescopolitik och de nationella organen inom Unescos område. Svenska Unescorådet är alltså inte en del av Unesco, utan en del av Sverige. Rådet ger råd till regeringen om Unescos verksamhet samt informerar i Sverige om Unesco.

Svenska Unescorådet har i uppdrag att bidra till att genomföra den svenska Unescostrategin; ge råd till regeringen när det gäller Unescos verksamhet, och; informera om och väcka intresse i Sverige för Unescos arbete.

 

Ledamöter

Svenska Unescorådets ledamöter utses av regeringen på fyra år. Ledamöterna representerar Unescos olika verksamhetsområden. 2014-2017 sitter Matilda Hellström i Svenska Unescorådet på LSU:s mandat, nominerad av Sveriges elevråd – SVEA.

 

Läs mer om Unesco och Svenska Unescorådet här >>

 

Kontakt

Mirjam Olsson
mirjam.olsson(a)lsu.se
0734-60 24 35

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2018 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes