LSU | LSU:s kommentar på budgetpropositionen 2016

LSU:s kommentar på budgetpropositionen 2016

LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer saknar ett krafttag kring ungas makt och delaktighet i regeringens höstbudget. Att en satsning på ökat statsbidrag till ungdomsorganisationerna fortfarande saknas är särskilt problematiskt.

 

– Statsbidraget till barn- och ungdomsorganisationer har i praktiken varit oförändrat de senaste tio åren och att regeringen fortsätter blunda för problemet är riktigt illa, säger Rebecka Prentell, ordförande i LSU.

 

Ungas delaktighet och inflytande är ett övergripande mål för ungdomspolitiken, men på området saknas helt några konkreta förslag eller ökade ekonomiska resurser. Att statsbidraget förblir konstant är det tydligaste exemplet på hur politikområdet fått stå tillbaka då det inför nästa år både är fler organisationer och ett större antal medlemmar som ska ta del av samma summa.

 

Regeringen har presenterat många satsningar på ungas etablering på bostads- och arbetsmarknad och på utbildningsfrågor, vilket är en förutsättning för att unga ska kunna påbörja ett självständigt liv. Flera av satsningarna har under måndagen tagits emot väl av ungdomsorganisationer, men det finns stor oro för hur implementeringen av de föreslagna förändringarna kommer att fungera.

 

– LSU är glada över att etablering tar stor plats i budgeten, men för att satsningarna ska få önskad effekt är det viktigt att regeringen arbetar med att integrera ungdomsperspektiv så att unga även inkluderas i samtalen om hur genomförandet ska se ut, fortsätter Rebecka Prentell.

 

Läs hela LSU:s kommentar på regeringens budgetproposition här.

 

Kontakt

 

Rebecka Prentell, ordförande LSU
rebecka.prentell(a)lsu.se
0707-16 37 00

 

Mirjam Olsson, politiskt sakkunnig LSU
mirjam.olsson(a)lsu.se
0734-60 24 35

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2018 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes