LSU | LSU och Europa

LSU och Europa

Arbetet på Europaarenan är grundad i en övertygelse om att det civila samhället spelar en nyckelroll för demokrati och utveckling i samhällen världen över. Det är viktigt att ungdomsorganisationerna i Sverige får möjligheterna och kompetenserna att fylla den rollen också på den europeiska arenan.

 

LSU arbetar att att öka medlemsorganisaitonernas kunskap och verktyg för att kunna vara aktiva på en europeisk nivå. Detta gör vi bland annat genom att erbjuda studieresor till Bryssel och nätverk för Europaansvariga. Vi utser årligen EU-representanter som representerar LSU och Sveriges ungdomsorganisationer vid EU-ordförandeskapens ungdomskonferenser.

Vi arbetar även för att ungdomsorganisationer ska kunna vara delaktiga i det ungdomspolitiska samarbete som finns på EU-nivå och för att det ska finnas ett tvärsektoriellt ungdomsperspektiv som möjliggör ungas deltagande i olika politiska processer som är viktiga för ungdomsorganisationer och unga människor i Europa.

 

 

Kontakt

Maja Stojanovska
maja.stojanovska@lsu.se
0703-19 09 56

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2018 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes