EU-representanter 2016-17

LSU– Sveriges ungdomsorganisationer har utsett Alice Bergholtz, till vardags engagerad i Scouterna, och Dana Pourkomeylian, till vardags engagerad i Sveriges Ungdomsråd, till LSU:s representanter i dialogen med unga på EU-nivå och på EU-ordförandeskapens ungdomskonferenser 2016-2017. LSU benämner denna politiska process som Röstresan genom EU.

DSC_0021

 

Dialog med unga om ungdomspolitiken

ALLA UNGA I EU har rätt att komma till tals i frågor som rör dem. För att Sveriges unga ska få säga sitt, finns ”Röstresan genom EU”. Varje röstresa har ett särskilt tema och sträcker sig över tre terminer. Sverige har två valda unga EU-representanter som ansvarar för att samla in vad Sveriges unga tycker. Dessa synpunkter blir sedan till verklig politik i EU. Mellan 1 januari 2016 och 30 juni 2017 representerar Alice och Dana LSU:s medlemsorganisationer vid EU-ordförandeskapens ungdomspolitiska konferenser. Konferenserna hålls i EU:s ordförandeland, vilket roterar och under denna omgång är Nederländerna, Slovakien och Malta. Under perioden kommer fokus för Röstresan genom EU vara ”Enabling all young people to engage in a diverse, connected and inclusive Europe”.

 

 

Förberedelse

Röstresan är indelad i tre faser, där varje fas sträcker sig över en termin. En gång under varje fas träffas unga representanter från alla EU-länder på en stor ungdomskonferens där de förhandlar fram en gemensam politisk linje. Sveriges unga EU-representanter är länken mellan landets unga och EU.

I förberedelsefasen slås det fast vilka frågor som ska prioriteras och hur den fortsatta Röstresan ska genomföras på ett effektivt sätt. I 2016/2017 års Röstresa kommer arbetet i förberedelsefasen handla om att definiera vad som egentligen menas med det nuvarande temat ”Enabling all young people to engage in a diverse, connected and inclusive Europe”.

På den första ungdomskonferensen i Nederländerna under våren 2016 ska deltagarna enas kring ett gemensamt angrepps- och synsätt som ligger till grund för Röstresans fortsatta politiska arbete.

 

 

Insamling

På Röstresans andra ungdomskonferens är det extra viktigt att åsikterna från så många av EU:s unga som möjligt representeras. En av EU-representanternas allra viktigaste uppgifter är därför att inför Röstresans andra ungdomskonferens samla in åsikter från det egna landets unga på ett omfattande och brett vis.

Utifrån resultatet från förberedelsefasen samlar EU-representanterna – tillsammans med lokala ambassadörer runt om i landet – in svenska ungdomars synpunkter i de frågor som ska diskuteras på nästkommande ungdomskonferens. På den andra ungdomskonferensen, i Slovakien under hösten 2016, ska deltagarna enas om en gemensam ungdomspolitisk ståndpunkt som sedan representerar EU:s alla unga.

En viktig del av insamlingsfasen är samtal med relevanta ungdomsorganisationer som representerar ett stort antal unga inom olika områden. Samtalen förs på både nationell och lokal nivå.

 

 

Konkretisering

På den tredje ungdomskonferensen, på Malta våren 2017, enas de unga deltagarna från EU:s 28 medlemsstater om konkreta politiska förslag i de frågor som nu har diskuterats i nästan ett och ett halvt år. Förslagen överlämnas sedan till EU:s ungdomsministrar som utifrån dem tar fram rådslutsatser för medlemsländerna att implementera på nationell, regional eller lokal nivå.

 

 

Vad tycker du?

DIN RÖST BEHÖVS för att Sveriges bidrag till EU:s ungdomspolitik ska bli så bra som möjligt. Runt om i landet finns utbildade lokala ambassadörer med ansvar att samla in ditt förslag på hur ungdomspolitiken ska utvecklas. Gå in på www.maktenardin.se eller www.facebook.com/maktenardin för att läsa mer om frågorna och se var och när du kan lämna ditt bidrag på din ort. Välkommen!

 

Bjud in Alice och Dana till din organisation

Ta tillfället i akt och öka din organisations kunskap om ungdomspolitiken i EU och ta del av Alices och Danas erfarenheter från sitt uppdrag. De besöker gärna ert årsmöte, styrelsemöte eller håller en föreläsning.

 

 

Kontakt

Alice Bergholtz, alice.bergholtz(a)lsu.se

Dana Pourkomeylian, dana.pourkomeylian(a)lsu.se

 

Maja Stojanovska, LSU:s kansli
maja.stojanovska(a)lsu.se

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2017 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes