LSU | LSU och Norden

LSU och Norden

LSU arbetar för att stärka förutsättningarna för ungas organisering i Sverige och världen. För att göra detta krävs att LSU verkar på flera olika nivåer – inom Sverige och utanför. LSU har ett etablerat påverkansarbete på europeisk och global nivå, men även i vårt direkta närområde i Norden finns det anledning att bevaka och påverka utvecklingen i synen på unga och ungas egen organisering. Det gör vi genom våra representanter i NORDBUK och samarbeten med våra syskonorganisationer i Norden.

 

Unga människor i de nordiska länderna möter i stor utsträckning liknande utmaningar och problem, givet de stora likheter som finns i hur de nordiska ländernas välfärdssystem ser ut och fungerar. Detta får också effekt på hur formerna för organisering ser ut, där likheterna mellan de nordiska länderna också är stora. LSU:s nordiska syskonorganisationer delar på flera sätt LSU:s prioriteringar och arbetssätt och det finns ett utvecklat samarbete mellan de nordiska landsråden.

 

LSU har även en ordinarie ledamöt och en suppleant i Nordiska Barn och Ungdomskommittén (NORDBUK). Läs mer om deras arbete här.

 

2018 kommer Sverige vara ordförandeland i nordiska ministerrådet (NRM). Vi kommer informera mer om detta i sociala medier. Tidigare har Sverige varit ordförandeland i NRM i 2013, då LSU arrangerade en Nordisk ungdomspolitisk konferens 12-13 april 2013 i Stockholm. Konferensen var en fortsättning på en tradition med ungdomspolitiska konferenser som LNU (LSU:s syskon i Norge) inledde 2012 och Island följde upp under deras ordförandeår. Läs mer om konferensen här.

 

Kontakt

Maja Stojanovska
maja.stojanovska(a)lsu.se

070 271 40 99

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2018 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes