Material

 

Courages Not Recklessness – A manual on youth leadership in dangerous contexts

This manual is designed for youth leaders, and has a particular focus on leadership in fragile contexts. The manual embraces the idea that leadership, especially where social transformation is concerned, is a practice shared by many which requires support. Although the scenario of the strong individual might do well for a movie script, our belief is that social transformation requires collective action and collective leadership.The aim of this manual is to provide the reader with both theoretical perspectives and concrete methods for conducting leadership in environments of risk or danger. The manual has been produced by a Zimbabwean youth networking organization, the Youth Empowerment and Transformation Trust (YETT) in collaboration with the Swedish National Council of Youth Organizations (LSU).

Manual Courages Not Recklessness – här hittar du manualen som PDF

 

Ungdomsperspektiv i utvecklingssamarbete – dags att göra policy till praktik

LSU:s granskning visar att unga och ungdomar i större utsträckning än tidigare finns nämnda som viktiga aktörer i policys för svensk utvecklings- och biståndspolitik. Samtidigt har satsningar på unga lagts ner, till exempel Sidas ungdomssatsning Zenit och LSU:s och Forum Syds projekt Ungdomsfonden. Hur länge ska tankar om ett ungdomsperspektiv fastna som en tandlös papperstiger i en djungel av välmenande policys? LSU ger i rapporten konkreta förslag på hur ungdomsperspektivet ska gå från policy till praktik.

Ett ungdomsperspektiv handlar om att ge unga människor förutsättningar att vara aktörer för förändring. Ungas rättighet och ansvar att bidra med sin fulla potential, kreativitet och kraft här och nu. Ungdomsperspektiv i utvecklingssamarbete – dags att göra policy till praktik – här hittar du rapporten som PDF.

 

Berätta! Inspireras och få verktyg för utbildning i digital aktivism

Berätta! är en inspirationsbok som syftar till att sprida de värdefulla erfarenheter och lärdomar som LSU:s partner i Turkiet samlat på sig från flertalet intensiva utbildningar i nya mediaverktyg och digital aktivism. Boken riktar sig till organisationer eller projekt som vill sprida kunskap genom att skapa en utbildning i dessa ämnen för att stärka ungas röster i samhället. Tanken är att boken skall kunna fungera som inspiration och som en guide med konkreta tips och exempel på upplägg och metoder för hur en utbildning i dessa ämnen kan tas fram.

Berätta! – här hittar du inspirationsboken som PDF

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2017 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes