Med vilket syfte?

LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer släppte den 11 april 2012 rapporten ”Med vilket syfte? – En kartläggning av lokalt stöd till ungas organisering”. Rapporten visar att färre än hälften av kommunerna har ett syfte med att stödja ungdomsorganisationer, och bara 14 % av kommunerna inkluderar dem i beslut som rör unga.

 

Kommuners okunskap hot mot ungas föreningar

– ”Det finns en utbredd okunskap bland Sveriges kommuner kring vilken roll ungdomsorganisationer spelar lokalt. I ljuset av de ekonomiska utmaningar många kommuner står inför är denna okunskap ett allvarligt hot mot ungas organisering – ingen kommun vill ju stödja något man inte förstår”, säger LSU:s ordförande.

 

LSU:s rapport visar att reglerna för ungas föreningar lokalt oftast är utformade efter idrottens mallar, vilket exkluderar vissa åldersgrupper av unga och sätter upp onödiga hinder. Samtidigt ställer få kommuner krav på antalet unga i styrelsen eller som medlemmar (7 % respektive 14 %). Det är alltså vuxenledd verksamhet för ungdomar som kommunerna stödjer snarare än ungas egen organisering.

 

”Kommuner behöver uppdatera sin syn på ungdomsorganisationer lokalt. Stödet måste vara utformat utifrån ungdomsorganisationers önskemål, och de måste kunna ta en aktiv del i beslutsprocesser lokalt”.

 

Med vilket syfte? En kartläggning av lokalt stöd till ungas organisering är baserad på enkätsvar från 233 kommuner, 14 landsting och 4 regioner, med en svarsfrekvens på 81 %. Rapporten är framtagen i samarbete med Ersta Sköndal Högskola och SKL, med stöd av Ungdomsstyrelsen.

 

Kontakt

Olle Svahn
olle.svahn(a)lsu.se
0734-60 56 75

 

Rapporten ”Med vilket syfte? – En kartläggning av lokalt stöd till ungas organisering” hittar du här >>

Kommunernas och landstingens/regionernas svar på enkäten som ligger till grund för rapporten hittar du här >>

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2018 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes