LSU | Medlemsförmåner

Medlemsförmåner

Resor – avtal med SJ

LSU har tecknat ett ramavtal med SJ. Genom att ansluta sig till avtalet får ni i LSU:s medlemsorganisationer rabatter på tågresor och andra förmåner. LSU:s syfte är både att sänka kostnaderna för er i medlemsorganisationerna och att arbeta för att föra över resande till tåg, som är det mest miljövänliga sättet att resa. Läs mer om avtalet här >> 

 

Rabatt på medlemskapsavgiften

Representantskapet införde en medlemsavgiftsmodell på årsmötet i november 2013. Medlemsavgiften baseras på medlemsorganisationers omsättning från föregående år. Medlemsorganisationer som skickar in årsredovisning, medlemsantal och information om styrelsens sammansättning innan den 10 september varje år erhåller en rabatt på 1000 kr. Läs mer här >> 

 

10 snabba tips – såhär är du medlem i LSU!

Det är viktigt att ungdomsorganisationerna drar nytta av sitt medlemskap i LSU. Det gör LSU starkare och stärker i sin tur ungdomsorganisationerna. Men det kan vara svårt att veta var en ska börja. Därför har vi satt samman denna enkla tiopunktslista som hjälper din organisation att få ut så mycket som möjligt av ert medlemskap. Läs mer här >> 

 

Idétidsskriften Kurage

LSU är en av tidskriften Kurages partners, en tidskrift om engagemang, organisering och civilsamhället. Därför får alla medlemsorganisationer två exemplar var varje gång Kurage kommer ut (fyra gånger per år). En liten medlemsförmån vi hoppas kommer sporra till debatt och diskussion i er organisation.

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2018 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes