LSU | Medlemsorganisationer

Medlemsorganisationer

Tre personer står och pekar på något utanför bild

LSU samlar 82 självständiga, demokratiskt uppbyggda, nationella organisationer som tillsammans har fler än en halv miljon unga medlemmar från hela landet. Våra medlemsorganisationer har olika verksamhet som baseras på till exempel intressen, politik, religion, etnicitet, sexualitet eller funktionalitet. Gemensamt är att vi är unga som har gått samman i olika organisationer för att vi vill förändra, umgås och utvecklas. Vill du engagera dig, hitta en organisation här.

 

LSU:s medlemsorganisationer:

Astronomisk Ungdom
Assyriska Ungdomsförbundet
AFS/Interkulturell utbildning
Ung Teaterscen (tidigare: ATR UNG – Amatörteaterns barn- och ungdomsförbund)
Bosnisk-Hercegovinska Ungdomsförbundet
Centerpartiets Ungdomsförbund
CISV Sweden
Devote
equmenia
Erasmus Student Network Sverige
Ensamkommandes förbund
Europeiska Ungdomsparlamentet
Fältbiologerna
Freethem
Förbundet Aktiv Ungdom
Förbundet Skog och Ungdom
Förbundet Unga Forskare
Förbundet Unga rörelsehindrade
Förbundet Ung med psoriasis
Förbundet Vi Unga
Föreningen Nordens Ungdomsförbund
Frisksportens Ungdomsförbund

Gröna Studenter
Grön Ungdom
IOGT-NTOs Juniorförbund, Junis
International Federation of Medical Students’ Associations–Sweden (IFMSA-Sweden)
jagvillhabostad.nu
KFUM Sverige
Kontaktnätet
Kurdiska Ungdomsförbundet
Musik- och kulturföreningarnas samarbetsorganisation (MoKS)
Nykterhetsrörelsens Scoutförbund
PeaceWorks
RFSL Ungdom
Riksförbundet unga musikanter
Romska Ungdomsförbundet
Rädda Barnens Ungdomsförbund
Röda Korsets Ungdomsförbund
Saco Studentråd
Saminuorra
Scouterna
Socialdemokratiska studentförbundet
Studentradion i Sverige
Svenska Alliansmissionens Ungdom
Svenska Celiakiungdomsförbundet
Svenska Kyrkans Unga
Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa
Svensk-Somaliska ungdomsförbundet i Norden (SSUN)
Sverigefinska ungdomsförbundet
Sveriges 4H
Sveriges Blåbandsungdom
Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Sveriges Ekonomföreningars riksorganisation (S.E.R.O)
Sveriges Elevråd – SVEA
Sveriges Elevråd
Sveriges Elevkårer
Sveriges Hundungdom
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund
Sveriges Unga katoliker
Sveriges Unga muslimer
Sveriges Ungdomsråd
Sverok
Syrisk-Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund i Sverige
Syrianska/Arameiska Akademikerförbundet, SAAF
Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet (SAUF)
Tamam
Turkiska Ungdomsförbundet
Unga Allergiker
Unga drogförebyggare
Unga Feminister
Unga Hörselskadade
Unga KRIS
Unga Reumatiker
Unga med Synnedsättning
Unga Örnars Riksförbund
Ung Diabetes
Ung Media
Ung Pirat
Ung Vänster
Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF)
Utrikespolitiska förbundet Sverige
Youth For Understanding

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2018 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes