LSU | NORDBUK

NORDBUK

Nordiska barn- och ungdomskommittén (NORDBUK) är Nordiska ministerrådets rådgivande och samordnande organ i nordiska och internationella barn- och ungdomspolitiska frågor. NORDBUKs övergripande mål är: att göra Norden till den bästa platsen i världen för barn och unga att växa upp i.

 

NORDBUKs verksamhet består delvis av bidragsförmedling till ungdomsprojekt och samarbeten mellan ungdomsorganisationer i Norden, samt stöd till olika forskningssatsningar som rör unga. Att främja kunskapsutbyte är en annan viktig del av NORDBUKs uppdrag.

 

NORDBUK består av medlemmar utsedda av offentliga myndigheter från de nordiska länderna samt Grönland, Färöarna och Åland. I kommittén finns också̊ medlemmar utsedda av nationella ungdomsorganisationer från de nordiska länderna i syfte att stärka ett reellt inflytande från barn och unga. Samtliga medlemmar har rösträtt och beslut sker genom majoritetsbeslut.

 

LSU representeras i NORDBUK av Thorgny Arwidsson (thorgny.arwidsson[a]gmail.com). Kontakta honom gärna om du vill veta mer!

 

Kontakt

Maja Stojanovska
maja.stojanovska(a)lsu.se
070 271 40 99

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2018 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes