Ny ledning ser fram emot 2018 | LSU

Ny ledning ser fram emot 2018

11 januari 2018

Hannah står till vänster i bilden. Hon har en grön tröja och en grön/svart sjal på sig. Till höger står Rosaline iklädd en röd tröja. I bakgrunden syns frostiga hustak och solen skiner.

 

LSU – Sveriges ungdomsorganisationer, inleder 2018 med en ny ledning. I november valdes Rosaline Marbinah, 23, till ordförande till att representera 83 medlemsorganisationer med totalt drygt 700 000 medlemmar. Rosaline leder LSU tillsammans med en nyvald styrelse och Hannah Kroksson, 30, som vid årsskiftet tillträdde som generalsekreterare med huvudansvar för LSU:s kansli.

 

Hannah har ett långt engagemang i civilsamhället bakom sig och föddes rent av in i ungdomsrörelsen.

– Jag har fått en priviligierad start med engagerade föräldrar och det har alltid varit självklart med civilsamhällesengagemang. Mamma och jag bidrog ideellt i sociala verksamheter inom kyrkan från att jag var två veckor gammal. Det har bidragit mycket till att det känts extra viktigt med frågor om makt och rättighetsperspektiv. Som barn mötte jag ungdomsrörelsen i många former, som Ungdom mot rasism och Scouterna  men det var i Svenska Kyrkans Unga jag blev ledare första gången. Det blev många år med fantastiska erfarenheter.

 

För Rosaline gäller motsatsen:

– Jag har inte uppmuntrats att organisera mig. Min mamma flydde från krig till Sverige och familjen har inte förknippat organisering eller politik med bra erfarenheter. När jag var yngre var jag rädd för politik, men jag beslutade mig för att engagera mig på mitt sätt för idéer om en bättre värld. Samtidigt var jag tidigt organiserad utan att tänka på det såsom i Röda korset och elevrörelsen.

 

Vad ser ni fram emot 2018?

– Civilsamhället är otroligt viktigt under valår som granskare av politiken och som bärare av idéer. För få unga får ju rösta men i valrörelsen diskuteras idéer som organiserade unga har formulerat och lyft fram. Därför handlar ungas engagemang om mer än att gå och rösta, säger Rosaline och fortsätter:

– I diskussionen om ungdomar glöms organisationer bort och det är nästan som att ungdomsrörelsens medlemmar inte betraktas som ”riktiga unga” för att vi är engagerade. Men alla unga drabbas av det demokratiska underskottet och ökande organisering är en reaktion på det.

 

Det finns massvis av viktiga politiska processer att ha koll på. Den europeiska migrationspolitiken förhandlas och där har ungdomsrörelsen en viktig röst för ökad solidaritet. Redan i kommande månadsskiftet släpper LSU en hemsida om ungdomsrörelsens arbete med asylsökande.

 

Hannahs uppdrag är framförallt internt men hon företräder bland annat LSU och civilsamhället i Överenskommelsen inom det sociala området. Den har handlat om att stärka samarbetet och dialogen mellan det offentliga och civilsamhället inom sociala frågor.

 

– Nu får vi gehör för möjligheten att utöka detta och principerna att omfatta alla politikområden, vilket vi ser fram emot. Politiken för det civila samhället påverkar ungdomsrörelsen varje dag och vår påverkan skapar möjligheten till utökade dialoger på nationell nivå, inte bara på sociala området utan alla politikområden.

 

Vad är de stora projekten inom LSU?

– Vi har fått ett något utökat anslag och kan därför stabilisera arbetet inom kommunikation och äntligen stärka vårt kapacitetstärkande arbete inom verksamhetsområdet Organisation och Ledarskap. Över lag ser vi fram emot att stärka samarbetet med våra medlemsorganisationer, se över LSU:s antagna strategi tillsammans och bli bättre på att sprida aktiviteter över hela landet.

 

– Vårt arvsfondsprojekt Hållbart Engagemang och Ledarskap går nu in i sitt andra år med ett utbildningsprogram som vi ser ett stort intresse för och som fortfarande går att söka.

 

Dessutom är vi med och stärker ungdomsrörelsen internationellt.

– Under Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet samarbetar vi med de nordiska landsråden i en stor översyn av förutsättningarna för ungas engagemang, och under våren besöker vi Filippinerna för att starta ett partnerskap med en organisation där, säger Rosaline.

 

 

 

Kontaktuppgifter

Rosaline Marbinah
Ordförande LSU
rosaline.marbinah@lsu.se
0767104449

 

Hannah Kroksson
Generalsekreterare LSU
kroksson@lsu.se
0735005492

 

 

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2018 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes