Ny rapport: Hög stress bland engagerade unga

23 oktober 2017

Idag släpper LSU – Sveriges ungdomsorganisationer rapporten Ungdomsrörelsen i siffror om det unga civilsamhällets utveckling i stort, verksamhet och finansiering samt problematik kring negativ stress. LSU samlar Sveriges ungdomsorganisationer för att förbättra förutsättningarna för ungas organisering. 

Rapporten konstaterar att den svenska ungdomsrörelsen växer både i antalet organisationer som söker statsbidrag och i antalet medlemmar de samlar. Samtidigt ser vi en allt mer besvärlig situation gällande finansiering av verksamheten.

– Bidragen per organisation och medlem sjunker för varje år. Det blir allt tuffare att driva organisationer, och allt mindre incitament att växa, säger Hannah Kroksson, vice ordförande i LSU.

En av de främsta effekterna av minskad finansiering är ökningen av negativ stress i ungdomsorganisationerna. 83 procent av våra medlemmar har problem med stress och 40 procent av de tillfrågade ideellt aktiva att deras arbetssituation påverkas i hög eller mycket hög grad av osäker finansiering. Sammantaget ser vi ett stort engagemang och en hög kravbild från både sig själv och andra. Sex av tio förtroendevalda känner en hög eller mycket hög arbetsmängd, och fyra av tio har varit så utmattade att de inte kunnat utföra sitt uppdrag.

– Stressen är inte bara problematisk för de som mår dåligt utan ett strukturellt samhällsproblem som drabbar hela civilsamhället och riskerar att göra det på lång sikt, säger Hannah.

I vår undersökning svarar hälften de av anställda och förtroendevalda att hot och trakasserier riktade mot organisationen förekommer. För var tionde förtroendevald är situationen så allvarlig att den påverkar deras arbetssituation i ganska stor omfattning eller mer. Motsvarande siffra för anställda i organisationerna är åtta procent.

– Ungdomsrörelsen är en spjutspets för social inkludering men betalar också priset för det genom hot, hat och höga risker för vår hälsa. Varje hinder för ungas engagemang är ett hot mot demokratin och tyvärr blir den allt högre, avslutar Hannah Kroksson.

Rapporten finns här: Ungdomsrörelsen i siffror 2017

Kontakt

Hannah Kroksson, vice ordförande

kroksson@lsu.se, 0735005492

 

Ella Coogan, kommunikatör

Ella.coogan@lsu.se, 0734605675

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2018 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes