LSU | Om LSU

Om LSU


LSU samlar Sveriges ungdomsorganisationer för att vi gemensamt ska förbättra förutsättningarna för ungas organisering, i Sverige och i världen. Ungdomsorganisationer förändrar och förbättrar unga människors vardag. Att gemensamt driva en ungdomsorganisation ger unga en möjlighet till makt och resurser för att påverka sin egen omgivning. De är mötesplatser för över en halv miljon unga medlemmar i Sverige som genom sitt engagemang får unik kompetens och ett sammanhang för sina idéer.

 

LSU är en ideell organisation, partipolitiskt och religiöst obunden, av och för ungdomsorganisationer. LSU arbetar utifrån demokratisk grund för att stärka ungas föreningsliv i Sverige och världen. Vår uppgift är att stärka den demokratiska organiseringen med mångfald och mänskliga rättigheter som utgångspunkt.

Vi är en mötesplats inriktad på ledarskap, organisationsutveckling, påverkansarbete och ungdomspolitik. Vi verkar för ökad makt hos unga. Många utmaningar som ungdoms-organisationer möter kräver samarbete och förståelse över nations- och kulturgränser. Därför ser vi erfarenhetsutbyten/samarbeten med ungdomsorganisationer i världen som ett viktigt uppdrag. Vår verksamhet utgår från ett hållbart tänk; beslut som fattas idag ska inte belasta kommande generationer.

 

• LSU har funnits sedan slutet av 1940-talet. Läs vår historia här >>
• Som grund för LSU:s verksamhet ligger ett antal styrdokument. Läs våra styrdokument här >>
• LSU är till största del projektfinansierat. Läs om vår finansiering här >>

 

Verksamhet

Vår verksamhet sker inom tre verksamhetsområden. Klicka på dem för att läsa mer!

• Organisation & ledarskap >>
• Politik & påverkan >>
• Global utveckling >>

 

Medlemsorganisationer

LSU utgörs av 83 självständiga, demokratiskt uppbyggda, nationella organisationer. Våra medlemsorganisationer har olika verksamhet som baseras på till exempel intressen, politik, religion, etnicitet, sexualitet eller funktionalitet. Gemensamt är att vi är unga som har gått samman i olika organisationer för att vi vill förändra, umgås och utvecklas.

 

Bli medlem

Det är enbart ungdomsorganisationer som kan bli medlemmar i LSU. Vill du själv ta del av vår verksamhet kan du gå med i någon av våra medlemsorganisationer. Om du representerar en organisation som vill gå med i LSU hittar du mer information här >>

 

Kontakt

Om du vill veta mer om vår verksamhet kan du anmäla dig till vårt nyhetsbrev, följa oss på Facebook, Instagram eller Twitter. LSU:s representanter i FN och EU följer du på Representantbloggen. Du kan också se vissa av våra arrangemang i efterhand på Bambuser.

 

Här kontaktar du LSU:s styrelse >> eller kansli >>

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2018 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes