Årsmöte

På LSU:s årsmöte, Representantskapet, har medlemsorganisationerna makten. Årsmötet är en arena där du träffar andra spännande personer från LSU:s medlemsorganisationer. LSU:s representantskap 2017 är 11-12 november i Stockholm.

Information om representantskapet 11-12 november 2017

Motionsstop

29 September – Motionsstop och sista ansökningsdag för nya medlemmar var 29 september.
Motioner mejlar du till medlem@lsu.se 

Datum och tid

  • 11-12 november. Mer info kommer!

Deltagande

Varje medlemsorganisation som har rätt att utse ett ombud 
med rösträtt, och kan välja att skicka ytterligare en eller två representanter till mötet. Anmälan öppnar i september och sista anmälningsdag är den 31 oktober. Ombudet ska delta under hela årsmötet. 

Kostnad

LSU täcker deltagarkostnad för ett ombud per organisation. Ombud som reser från annan ort än Stockholm kan söka resebidrag på 300 kr. Annan ersättning för boende och resor utgår ej. Övriga representanter debiteras en avgift om 200 kronor  per person som inkluderar mat under de båda dagarna. Deltagare som reser från annan ort än Stockholm kan söka resebidrag på upp till 300kr.

Program

Årsmötet börjar lördag den 11 november kl 09:00 med registrering och frukost. Kom i tid! Vi bjuder på kaffe, te och smörgås. Mer info kommer.

Handlingar representantskapet 2017

Handlingarna tillgängliggörs 29 september!

Handlingar representantskapet 2016

PDF

Årsmöteshandlingar 2016 (pdf)  Innehåller: Motioner, motionssvar, propositioner, arbetsordning, föredragningslists
Underlag för proposition (pdf)
Motion. Sveriges Elevkårer (pdf)
Motion. Unga Örnar (pdf)

Verksamhetsberättelse 2015 (pdf)Årsredovisning 2015 (pdf)
Endast siffrorna, årsredovisning (pdf)

Förslag till verksamhetsrevisor (pdf)

 

Word

Motioner och motionssvar (worddokument)
Nya medlemsorganisationer (worddokument)
Föreslagen föredragslista (worddokument)
Årsredovisning 2015 (worddokument)
Verksamhetsberättelse 2016 (worddokument)
Förslag till verksamhetsrevisor (worddokument) 

Handlingar representantskapet 2015

Årsmöteshandlingar 2015 (inscannad pdf)

Årsredovisning för 2014 (pdf)

Revisionsberättelse (pdf)

Nya medlemsorganisationer, motioner & valärenden (pdf)

Valberedningens process, förslag och motiveringar

§14 Proposition: Fokusfråga 2016-2017 (pdf)

Yrkanden från årsmötet 2015

Word-fil
PDF-fil

Protokoll LSU:s representantskap

Läs Protokoll för årsmöte 2015-11-14 (pdf) signerat (scannat) här>>

Läs årsmötesprotokoll 20151114-15 (pdf) här>>

Läs årsmötesprotokoll 20141114-15 (doc, laddas ner) här >>

Läs årsmötesprotokoll 20141115-16 – signerat (scannat) här >>

Läs årsmötesprotokoll 20141115-16 (pdf) här >>

Läs årsmötesprotokoll 20141115-16 (doc, laddas ner) här >>

Tidigare representantskapsmöten

Vi lyssnar på era utvärderingar och försöker årligen förbättra LSU:s årsmöte. 2013 och 2014 erbjöd vi t.ex. årsmöteskompis/mentor. Arbetsordningen är reviderad utifrån era utvärderingar. Vi erbjöd en förträff med möjlighet att diskutera och få en större förståelse för handlingarna, bland annat arbetsordningen. Det fanns tid för buzzgroups i beredningsgrupperna. Vi förtydligade att ombud ska ha läst handlingarna innan mötet.

Här kan du läsa mer om årsmötet 2016 >>

Här kan du läsa mer om årsmötet 2014 >>

Här kan du läsa mer om årsmötet 2013 >>

Här kan du läsa mer om årsmötet 2012 >>

Här kan du läsa mer om årsmötet 2011 >>

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2017 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes