Årsmöte

Ombud från LSU:s medlemsorganisationer håller upp röstkort och tar ställning på årsmötet.

 

Information om representantskapet 11-12 november 2017

 

Ungas rätt till makt och inflytande i samhället. Ökad finansiering till ungas organisering. Antirasistiskt arbete. Det finns mycket att tycka till om när LSU i år ska anta både nytt idéprogram och ny verksamhetsplan för de kommande två åren! Därför hoppas vi få se många av er på årets representantskapsmöte, ”repskapet”. Representantskapsmötet är LSU:s årsmöte och ger medlemsorganisationerna en möjlighet att påverka LSU:s arbete.

 

När, var, hur?

Tid: 11-12 november 2017

Plats: Globala gymnasiet, Hornsgatan 93, Stockholm

Anmälan: lsu.se/anmalan-arsmote2017/

 

 

Deltagande

Varje medlemsorganisation har rätt att utse ett ombud
med rösträtt, och kan välja att skicka ytterligare en eller två representanter till mötet. Ombudet förväntas delta under hela årsmötet.

 

 

Kostnad

LSU täcker deltagarkostnad för ett ombud per organisation. Ombud som reser från annan ort än Stockholm kan söka resebidrag på 300 kr. Annan ersättning för boende och resor utgår inte. Övriga representanter är varmt välkomna men debiteras en avgift om 250 kronor per person som inkluderar mat under de båda dagarna.

 

 

Handlingar

Samtliga handlingar skickas ut till alla organisationer i mitten av oktober, samt läggs upp på lsu.se/arsmote.

 

 

Motioner och nomineringar

Motionsstopp är den 19 september. Motioner skickas till Hannah Kroksson på kroksson@lsu.se, det går också bra att kontakta henne med frågor.

 

En annan chans att påverka LSU är förstås genom valen. En ny styrelse ska väljas i år och ni kan redan nu nominera någon ni skulle vilja se i styrelsen. Det är viktigt att styrelsen representerar och avspeglar medlemsbasen i så bred bemärkelse som möjligt. Det kandidatunderlag som valberedningen kommer att utgå ifrån baseras på era nomineringar, så nominera gärna mera!

Nomineringsstopp är den 1 september. Nomineringen ska undertecknas av organisationens firmatecknare, scannas in och skickas till valberedning@lsu.se. Mer info finns på http://lsu.se/valberedning/nominera/

 

Har du frågor? Skriv till valberedningen@lsu.se eller till valberedningens ordförande Mimmi Garpebring, mimmi.garpebring@lsu.se

 

 

 

Medlemskap och avgift

För att få rösträtt på Representantskapet så måste er organisation ha betalat medlemsavgiften senast den 13 oktober 2017. Det finns möjlighet till en rabatt på 1000 SEK på medlemsavgiften! Mer information om betalning kommer i augusti.

 

 

Tidigare representantskapsmöten

Vi lyssnar på era utvärderingar och försöker årligen förbättra LSU:s årsmöte. 2013 och 2014 erbjöd vi t.ex. årsmöteskompis/mentor. Arbetsordningen är reviderad utifrån era utvärderingar. Vi erbjöd en förträff med möjlighet att diskutera och få en större förståelse för handlingarna, bland annat arbetsordningen. Det fanns tid för buzzgroups i beredningsgrupperna. Vi förtydligade att ombud ska ha läst handlingarna innan mötet.

Här kan du läsa mer om årsmötet 2016 >>

Här kan du läsa mer om årsmötet 2014 >>

Här kan du läsa mer om årsmötet 2013 >>

Här kan du läsa mer om årsmötet 2012 >>

Här kan du läsa mer om årsmötet 2011 >>

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2017 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes