Ordförandenätverket

LSU har ett nätverk för ordföranden. En ny omgång påbörjas varje höst och är då öppet för nya deltagare.

 

En grupp personer sitter och pratar och i förgrunden växer det blommor

Ordförandenätverket är till för att deltagarna ska kunna utbyta erfarenheter och stötta varandra i sitt ledarskap och vardagsarbete. Det är öppet för alla LSU:s medlemsorganisationer, oavsett storlek, typ eller hur bra ni tycker att er organisation fungerar. Även om ungdomsorganisationerna skiljer sig åt på många sätt så möter många ordföranden liknande utmaningar i att leda en styrelse, representera organisationen och att få dess olika delar och engagerade medlemmar att samarbeta väl.

Nätverket är slutet under året och öppnar alltså för nya deltagare en gång per år. Det som sägs i nätverket får inte spridas utanför gruppen.

Tidigare ordförandenätverk har bland annat diskuterat personlig utveckling som ordförande, arbetsledning av personal och av styrelseledamöter, konflikthantering inom styrelsen, bidragsmodeller inom organisationen och effektivt påverkansarbete med begränsade resurser.

 

Praktisk information

• Den första träffen, som är obligatorisk, är 7 september kl 16-19. På den träffen lägger vi planeringen för året tillsammans.

• Antalet platser är begränsat till 15 personer. Först till kvarn gäller.

• Ordförandenätverket riktar sig till ordföranden och vice ordföranden på nationell nivå.

• Anmäl dig senast 31 augusti.

• Avgiften är 3 200 kr per läsår.

• Det är bara den första träffen som är obligatorisk, men det ska vara din avsikt när du anmäler dig att komma på mer eller mindre alla träffar.

• Nätverket träffas på vardagar i Stockholm ungefär en gång per månad vanligtvis mellan 16-19, datum för träffarna sätter gruppen tillsammans.

• Nätverket som påbörjas hösten 2016 och pågår till sommaren 2017 kommer att ledas av LSU:s ordförande Rebecka Prentell.

 

Extra erbjudande till deltagare i ordförandenätverket 2016/2017!

Genom vårt samarbete med Egyptian Youth Federation, EYF, erbjuds ordförandenätverket att delta i ett utbyte med ledare i egyptiska ungdomsorganisationer. Under fyra konferensdagar i Kairo skapar LSU och EYF tillsammans en möjlighet för deltagarna att utbyta erfarenheter och kunskaper, diskutera frågor om ledarskap, lära sig om varandras kontexter och genom det utvecklas i sina uppdrag. Då programmet för dessa dagar till stor del kommer bygga på deltagarnas egna intressen och behov som ledare, kommer det på olika sätt ges tillfälle att påverka valet av mer specificerade teman längre fram, men också redan i ansökan.

Datum: 20-23 oktober, med utresa från Stockholm 19:e oktober.

Plats: Kairo, Egypten (vid behov kan vi behöva byta plats, beroende på säkerhetsläget i Kairo. Detta kommer då att kommuniceras i god tid)

Deltagaravgift: 3000 kr per person inkl flygresa ToR till Kairo, mat, transport och boende på plats. Att tacka ja till en plats är bindande.

Antalet platser till utbytet är begränsat och anmälan görs i samband med anmälan till ordförandenätverket.

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2017 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes