Påverka utredningen om demokrativillkor! | LSU

Påverka utredningen om demokrativillkor!

09 augusti 2018

LSU och Utredningen för demokrativillkoren i statlig bidragsgivning bjuder nu in LSU:s medlemsorganisationer till samtal för att föra utredningen vidare. Ingen kan våra barn- och ungdomsorganisationer bättre än vad vi i ungdomsrörelsen gör – därför att det viktigt att ta tillfället i akt och bidra med just din organisations unika perspektiv och erfarenheter. Anmäl dig redan idag till något av de två tillfällena, 30 augusti eller den 13 september. Mer info om anmälan finns nedan.

 

Om utredningen om demokrativillkoren i statlig bidragsgivning

Regeringen har gett uppdrag till en särskild utredare att titta på hur det fungerar med demokrativillor för olika typer av statsbidrag, till exempel bidrag till barn- och ungdomsföreningar. Du kan läsa mer om utredningen här:

Som du säkert förstår så kan förändringar och förbättringar i bidragsgivningen påverka ungdomsrörelsen mycket – särskilt eftersom så stor del av ungdomsrörelsen finansieras med olika statliga medel. För att kunna göra förslaget till förbättringarna behöver utredningen få höra vilka utmaningar och svårigheter som finns idag. Utredningen behöver också få ta del av idéer som finns om hur bidragsgivningen skulle kunna bli bättre och väl anpassade efter hur vi tillsammans i framtiden kan säkerställa att pengarna används på rätt sätt. 

I Statsbidragsförordningen för ungdomsorganisationer (2011:65) finns idag följande formulering som villkor ” i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering”. Centrala frågor i utredningen vi vill lyfta med alla LSU:s medlemmar är:

  • Hur borde ett demokrativillkor utformas?
  • Vilka riktlinjer borde myndigheterna gå på i sina processer?
  • Vad är bra exempel på hur vi redovisar våra demokratiska processer?

 

Anmälan

Vi erbjuder två skilda tillfällen där samtalsfrågorna kommer vara de samma. Välj när det passar er bäst och anmäl max två från er organisation. Det finns vegetariskt fika. Anmälan sker genom att mejla namn, organisation, ev. kostpreferenser och valt tillfälle till anders.lindell@lsu.se senast den 26 augusti.

 

Tillfälle 1: 30 augusti, 17.00 – 19.00

LSU:s kansli, Gammelgårdvägen 38 Stora Essingen

 

Tillfälle 2: 13 september, 15.00 – 17.00

Regeringskansliet, Garnisonen Karlavägen 100 A, plan 8

 

 

Kom och gör din egen och din organisations röst hörd!

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2018 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes