LSU | Politik & Påverkan

Politik & Påverkan

 

LSU arbetar för att stärka ungdomsorganisationers möjligheter att påverka sin vardag och verklighet, i Sverige och världen. LSU:s vision är en demokratisk värld där alla unga är organiserade och har makt över sina liv och samhällsutvecklingen


LSU arbetar för att stärka ungdomsorganisationers möjligheter att påverka sina förutsättningar och villkor i Sverige och världen. Unga människor ska ha möjlighet att föra fram sina olika perspektiv och politiken måste vara lika lyhörd och uppmärksam mot unga och deras organisationer som man är mot andra grupper. Vi verkar för att ett ungdomsperspektiv ska finnas i hela samhället, inte minst där beslut tas som påverkar ungas vardag och framtid.

LSU bedriver påverkansarbete mot bland annat Sveriges Riksdag och regering, Sveriges kommuner och landsting, EU, Unesco och FN.

 

Genom våra mötesplatser, till exempel vår årliga ungdomspolitiska konferens LSU Forum, vill vi sprida kunskap och föra en idédebatt som utvecklar bilden av framtidens unga civilsamhälle.

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2018 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes