LSU | Post 2015

Post 2015

___________________________________________________

Läs LSU:s rapport Tid för global  förändring här

Read our report Time for Global Change here

___________________________________________________

Post 2015 är samlingsnamnet för de processer som ska leda fram till den nya globala utvecklingsagendan. En agenda som ska ta vid år 2015 då millenniemålen ska vara uppnådda. Den nya agendan som nu tar form bygger vidare på millenniemålen och de lärdomar som dragits utifrån dem. Dels när det gäller innehåll och hur målen konstrueras, utifrån vilka mål som har varit svåra att uppnå och varför. Men processen med att ta fram målen diskuteras. FN kritiseras ofta för att ha skapat millenniemålen bakom stängda dörrar och ambitionen är därför att de nya målen ska skapas på ett mer demokratiskt sätt där alla aktörer deltar.

 

FN:s högnivåpanel för post-2015

År 2012 utsåg FN:s generalsekreterare en särskild högnivåpanel för att ge honom råd om hur den nya utvecklingsagendan ska se ut. Panelens ordförandeskap delas av Storbritanniens premiärminister David Cameron, Liberias president Ellen Johnson Sirleaf och Indonesiens president Susilo Bambang Yudhoyono. Därtill har 26 särskilt utvalda personer utsetts för att ingå i panelen. En av dessa personer är Sveriges biståndsminister Gunilla Carlsson. Panelens rekommendationer till generalsekreteraren blev klara i maj 2013 och finnas att läsa här: http://www.post2015hlp.org/. Utifrån dessa rekommendationer kommer generalsekreteraren att presentera sin vision för utvecklingsagendan post-2015 för FN:s generalförsamling i september 2013.

 

Tid för global förändring

LSU har under våren 2013 bedrivit ett omfattande arbete kring post 2015-agendan för att öka engagemanget för och kunskapen om hållbar utveckling bland unga människor samt stärka ungas påverkan på den globala hållbarhetsagendan. Genom ett antal konferensen, seminarier och träffar har vi skapat en bild av hur unga människor ser på hållbar utveckling och vilka frågor de prioriterar i post 2015-agendan. Arbetet har bedrivits med stöd från Sida och utmynnade i rapporten ”Tid för global förändring” som går att läsa här.

 

Kontakt
Mirjam Olsson
mirjam.olsson(a)lsu.se
0734-60 24 35

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2018 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes