Pressmeddelande | LSU

Pressmeddelande

28 mars 2018

Pressmeddelande: Anja Olin Pape ny ordförande i Europarådets kommitté för ungdomsfrågor

 

Under måndagen valdes LSU:s representant Anja Olin Pape till ordförande för Europarådets kommitté för ungdomsfrågor. Hon blir första personen från Sverige på posten och leder därmed en grupp som är med och beslutar om frågor rörande ungas rättigheter.

 

– Jag är väldigt hedrad och stolt över förtroendet att leda denna kommitté med alla utmaningar som vi nu står inför. Europarådets kommitté för ungdomsfrågor är ett unikt demokratiskt system på den här nivån, där unga får vara med och fatta beslut om frågor som berör dem.

 

Kommittén för ungdomsfrågor består av 30 representanter från Europas unga civilsamhälle. Sveriges representant utses av LSU – Sveriges ungdomsorganisationer. Rådets arbete fokuserar på att lyfta ungas rättigheter och delaktighet, men också på utvecklingen av fredliga och inkluderande samhällen samt att arbeta mot att lyfta ungas arbete i medlemsstaterna och på europeisk nivå. Kommittén beslutar tillsammans med 50 regeringsrepresentanter om Europarådets ungdomssektor och bidrar med expertis till Europarådets övriga institutioner gällande ungdomsfrågor. Nu står kommittén inför stora utmaningar som Anja tillsammans med de andra representanterna behöver ta tag i direkt. Framförallt måste Europarådets finansiering lösas:

 

– Europarådet genomgår en ekonomisk kris som medlemsländerna måste förhålla sig till. Jag anser inte att Europa har råd att trappa ner sitt engagemang för demokrati och. mänskliga rättigheter, de negativa trenderna vi sett de senaste åren får inte förstärkas, utan måste motverkas, säger Anja.

 

Anja Olin Pape

Ordförande för Europarådets kommitté för ungdomsfrågor

Anja.Olin-Pape@lsu.se

+46 707123028

 

Rosaline Marbinah

Ordförande LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer

Rosaline.marbinah@lsu.se

+46 767104449

 

 

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2018 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes