LSU | Rabatt på medlemskapsavgift

Rabatt på medlemskapsavgift

Medlemsavgiften baseras på medlemsorganisationers omsättning från föregående år. Medlemsorganisationer som skickar in årsredovisning, medlemsantal och information om styrelsens sammansättning innan den 10 september varje år erhåller en rabatt på 1000 kr.

Omsättning              Avgift            Avgift med rabatt

< 2 miljoner                6 500 kr           5 500 kr
< 5 miljoner                7 500 kr           6 500 kr
< 10 miljoner              8 500 kr          7 500 kr
< 15 miljoner              13 500 kr         12 500 kr
> 15 miljoner              21 000 kr         20 000 kr


Hur gör vi?

Skicka in dessa tre uppgifter per post (Gammelgårdsvägen 38, 112 64 Stockholm) eller maila till medlem(a)lsu.se senast 10 september. Faktura för medlemsavgiften skickas sedan efter den 10 september.

1.   Årsredovisning
2.   Medlemsantal
3.   Information om styrelsens sammansättning

 

Årsredovisning

Skicka in årsredovisning för föregående år. Om ni har ett brutet räkenskapsår så skickar ni in er senaste årsredovisning.

 

Medlemsantal

Gäller per 31 december föregående år. Om ni har siffror på hur många medlemmar ni har i ”skrivande stund” så är det såklart välkommet att skicka med!

 

Information om styrelsens sammansättning

Namn, funktion/titel samt kontaktuppgifter. Ålder och könsidentitet är välkommet vid möjlighet.

 

Bakgrund

LSU:s medlemsbas är bred. Vi samlar organisationer med över hundra tusen medlemmar, och organisationer med färre än tusen medlemmar. Vissa är helt beroende – och i det närmaste helt finansierade – av statsbidraget från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, medan andra ser bidraget som en liten del av sina inkomster.

Representantskapet 2013 antog därför att medlemsavgiften från 2014 inte längre baseras på statsbidraget från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, utan istället på medlemsorganisationens omsättning. Modellen är proportionell, men är också stegvis vilket gör att tillfälliga tillskott av pengar (t.ex projekt) inte bör ha någon större effekt på hur mycket medlemsorganisationen betalar.

I strategin som antogs finns det en ny inriktning som handlar om att LSU ska sammanställa kunskap och statistik om ungdomsorganisationers verksamhet, som en strategisk prioritering för att stärka ungdomsorganisationernas position i samhället.

För att detta ska vara möjligt behöver medlemsorganisationer skicka information till LSU årligen, nämligen: årsredovisning, medlemsantal och information om styrelsens sammansättning. För att uppmuntra detta får ni 1 000 kr i rabatt på medlemsavgiften om uppgifterna skickas in senast 10 september! Om medlemsorganisationen inte rapporterar in sina siffror används samma medlemsavgiftsnivå som året innan, exklusive rabatten.

 

Kontakt

medlem(a)lsu.se

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2018 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes