LSU | Remissvar

Remissvar

Här kan du ta del av LSUs remissyttranden avseende ett par statliga utredningar. LSU kommer ofta in med ett yttrande kring utredningar som berör frågor som är särskilt relevanta för LSUs verksamhet och politiska påverkansarbete. 

 

2016-10-13 SOU 2016:19 Barnkonventionen blir Svensk lag
Läs LSUs yttrande i pdf eller word

 

2016-07-11 SOU 2016:13 Palett för ett stärkt civilsamhälle
Läs LSUs yttrande i pdf

 

2016-06-20 SOU 2016:5 Låt fler forma framtiden!
Läs LSUs yttrande i pdf eller word

 

Kontakt

Mirjam Olsson
Politisk sekreterare, LSU
mirjam.olsson@lsu.se
0734-602435

 

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2018 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes