LSU | REPRESENTERA SVERIGES UNGA I FN 2018

REPRESENTERA SVERIGES UNGA I FN 2018

 

LSU söker två FN-representanter för 2018: en till FN:s Generalförsamling och en till FN:s arbete med hållbarhetsfrågor. Sista ansöknings- och nomineringsdag är 13 november 2017. Alla personer som är medlemmar i någon av LSU:s medlemsorganisationer och är mellan 18-25 år då uppdragen genomförs kan ansöka och nomineras. Personen bör ha insikt och förståelse för ungdomspolitiska perspektiv, vara intresserad av och ha erfarenhet av påverkansarbete, samt en vilja att verka i politiska miljöer. Den sökande ska också vilja vara en resurs för LSU:s medlemsorganisationer.

 

FN:s Generalförsamling, (UNGA) 2018

Representanten deltar under 2-3 veckor i FN:s högst beslutande organ Generalförsamlingens 73:e session i oktober 2018 i New York. I uppdraget ingår bland annat att hålla ett anförande i Generalförsamlingens tredje utskott, som ansvarar för frågor om mänskliga rättigheter. Dessutom ingår delaktighet i resolutionsförhandlingar, framförallt Ungdomsresolutionen som behandlas vartannat år.

 

FN:s arbete med hållbarhetsfrågor, (HLPF) 2018

Representanten deltar under två veckor vid FN:s högnivåforum för hållbar utveckling, HLPF under juli 2018. Forumets syfte är att sätta hållbarhetsfrågorna högre upp på agendan. 2015 antogs Agenda 2030, FNs nya globala mål för hållbar utveckling. HLPF har till uppgift att bidra med politiskt ledarskap, vägledning och rekommendationer för hållbar utveckling, samt att följa upp och utvärdera implementeringen av den nya globala utvecklingsagendan.

 

Beskrivning av uppdragen

Båda representationsuppdragen pågår från januari 2018 till februari 2019. Representanterna ingår i den svenska delegationen till respektive uppdrag och arbetar nära FN-representationen i New York, Utrikesdepartementet och andra relevanta departement. Uppdragen innebär ett större åtagande än att delta i och arbeta under de faktiska mötena. Alla LSU:s internationella representanter samordnar sitt arbete med varandra och LSU:s styrelse. Vi undersöker just nu möjligheten att få mer långsiktiga uppdrag, därför kan de komma att bli längre än ett år.

 

Båda uppdragen innefattar ett introduktionsmöte till uppdragen som hålls av LSU efter att styrelsen utsett representanterna, samt ytterligare förberedande möten på LSU och även med departement och andra aktörer.

 

I uppdragen ingår att koordinera arbetet med andra länders ungdomsdelegater. Därmed kan andra resor bli aktuella inför uppdragen, till exempel till vår europeiska samarbetsorganisation European Youth Forum. Centralt i båda uppdragen är att hålla en dialog med LSU:s medlemsorganisationer samt att sprida information om uppdraget. Som representant kommer du också att informera om ditt uppdrag genom föreläsningar på skolor eller hos andra organisationer. Resor och kostnader i samband med uppdraget täcks av LSU och traktamente utgår under mötestiderna i New York.

 

Ansöknings- och nomineringsprocess

Ansökningar görs genom LSU:s rekryteringsverktyg. Den sökande ska bifoga ett personligt brev till ansökningsformuläret. Den som söker något av uppdragen ska vara nominerad av en av LSU:s medlemsorganisationer. Varje medlemsorganisation kan nominera en person till varje uppdrag. Endast LSU:s medlemsorganisationer kan nominera representanter, alltså sker detta på nationell nivå.

 

Nomineringsformuläret ska fyllas i och skrivas under av nominerande organisation och skickas till Anders Lindell, via mail eller post, Både ansökan och nominering behöver vara LSU tillhanda senast dem 13 november 2017. Intervjuer kommer att genomföras i november-december med ett urval av de sökande. Representanterna utses sedan av LSU:s styrelse i januari 2018. En förutsättning för båda uppdragen är att LSU får beviljat ekonomiskt stöd.

Ladda ned nomineringsformulär Nomineringsmall_UNGA-HLPF-2018-

 

Kontakt

Anders Lindell
anders.lindell(a)lsu.se
+ 46 (0) 73460 56 78

 

Ordlista:

Generalförsamlingen = Det centrala huvudorganet i FN

Hållbarhetsfrågor = Handlar inte enbart om hållbarhet ur miljösynpunkt, utan även om bland annat sociala och ekonomisk hållbarhet

Tredje utskottet = Generalförsamlingen är uppdelad i sex utskott där olika politiska frågor avhandlas. I det tredje utskottet avhandlas frågor om mänskliga rättigheter.

European Youth Forum = en samlingsorganisation för organisationer som LSU på Europa nivå

CSD = commission on sustainable development

FN-representationen = Sveriges utsedda att representera, förhandla och bevaka svenska intressen i FN

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2018 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes