LSU | Representera Sveriges unga i Nordiska Ministerrådet

Representera Sveriges unga i Nordiska Ministerrådet

Gul suddig bakgrund med två vita bubblor. I den första är LSU:s logotyp. I den andra står texten Vi söker representanter till Nordiska Ministerrådet

 

LSU söker en representant och en ersättare att representera LSU och Sveriges ungdomsorganisationer i Nordiska Ministerrådet genom att sitta som ordinarie ledamot i kommitteen för barn- och ungdomsfrågor – Nordbuk. Uppdraget löper mellan den 1 januari 2018 och den 31 december 2020. Sverige är ordförandeland i Nordiska Ministerrådet under 2018, vilket innebär ökat aktivitet och representation av detta i kommitteen under åren. Sista dag för ansökan och nominering är den 15 oktober, kl. 21.00.

 

Detta innebär uppdraget som ledamot i Nordbuk

Att sitta som ledamot i Nordbuk som LSU:s representant innebär att representera LSU och Sveriges unga där barn- och ungdomspolitiken i Norden diskuteras. Det görs genom att delta i Nordbuk mötena, kommentera på alla politiska beslut som kommitteen tar och att vara del av aktiviteterna som rör barn- och ungdomspolitiken som Sverige som ordförandeland ska ordna under 2018. Representanterna deltar i möten och konferenser som Nordbuk ordnar såväl i Sverige som i andra nordiska länder.

 

Uppdraget löper över 2 år och innebär en unik möjlighet att få följa och påverka den ungdomspolitiska utvecklingen i norden under den tiden. Nordbuk-representanterna för en dialog med LSU:s medlemsorganisationer, rapporterar om sitt arbete och är en länk mellan ungdomspolitiken i norden och ungdomsorganisationerna i Sverige. Nordbuk representanterna sitter i kommitteen tillsammans med och jobbar nära en representant från Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF). I uppdraget ingår också att sprida information om Nordbuk genom sociala medier, LSU repp-blogg och föreläsningar. Representanterna ska också rapportera om deras uppdrag till LSU.

 

Uppdraget är ideellt, men kostnader i samband med deltagande på konferenser, resor och möten bekostas av LSU och Nordiska Ministerrådet.

 

Det barn- och ungdomspolitiska samarbetet i Nordiska Ministerrådet

Medlemsländerna i Nordiska Ministerrådet samarbetar inom det barn- och ungdomspolitiska området och delar ut bidrag för att starka ungdomsorganisationer och för att öka deltagandet av unga i demokratiska processer, för att starka det nordiska samarbetet och identitet, samt att starta nätverk av ungdomsorganisationer på lokal, regional eller nordisk nivå. Läs gärna mer om det på LSUs eller på Nordbuks websida.

 

 

Vem söker vi?

Vi söker dig som är mellan 18-25 år och är intresserad av ungdomspolitiska frågor, brinner för ungas engagemang och deltagande och som gillar att arbeta i politiska miljöer. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av att arbeta med nordisk politik, men givetvis vara intresserad av det nordiska samarbetet. Du bör vara engagerad i minst en av LSU:s medlemsorganisationer. Det är bra om du har internationell erfarenhet, men det är inget krav. Du behöver dock kunna delta aktivt på engelska.

 

För uppdraget krävs:

  • Vara mellan 18 och 25 år.
  • Vara väl förankrad i och har bra kontaktnät i en eller flera av LSU:s medlemsorganisationer.
  • Vara trygg i att använda engelska som arbetsspråk i tal och skrift.
  • Ha jobbat med inflytandefrågor tidigare och ha en stark övertygelse i att unga gör skillnad.
  • Ha enkelt för att läsa politiska dokument och ta beslut i som ska stödja ungdomsrörelsen.
  • Vilja ta egna initiativ, vara ansvarstagande och kunna jobba självständigt.
  • Vilja ta kontakt och vara bra på att nätverka, skapa allianser och vårda relationer till viktiga aktörer.

 

Nordbuks representanten får gärna:

  • Ha tidigare erfarenhet av nordisk eller internationellt samarbete i en av LSU:s medlemsorganisationer.
  • Vara väl insatt i ungdomspolitik eller det, inför den kommande ordförandeskap utpekade fokusområden.
  • Ha kompetens och intresse att hålla workshops och skriva politiska texter och bloggs som del i uppdraget.

 

Ansöknings- och nomineringsprocess

Alla som söker något av uppdragen ska vara nominerad av någon av LSU:s medlemsorganisationer, en ansökan som kommer in utan en nominering kommer inte behandlas. En medlemsorganisation kan endast nominera en person. Ansökningsformuläret fyller du som sökande i själv och kompletterar med ett personligt brev, nomineringsformuläret ska fyllas i och skrivas under av nominerande organisation. Formulär för ansökan och nominering går att ladda ner här:

 

Ansökningsformulär hittar du här >>

Nomineringsformuläret hittar du här >>

 

Ansöknings- och nomineringshandlingar skickas till Maja Stojanovska (maja.stojanovska@lsu.se), via mail eller post, kontaktuppgifterna finns i båda formulären. Dessa behöver vara LSU tillhanda senast den 15 oktober kl. 21.00.

 

Intervjuer tar plats i november månad. Representanterna utses av LSU:s styrelse i december månad. Överlämning och introduktion kommer att genomföras under januari månad, tillsammans med tidigare representanter.

 

Kontakt
Maja Stojanovska

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2018 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes